مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۱

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۴

۲-۱. تاریخچه موضوع. ۱۴

۲ -۱-۱. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. ۱۴

۲-۱-۲. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. ۱۶

۲-۱-۳. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان. ۲۰

۲-۱-۴. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران. ۲۲

۲-۲. مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی. ۲۴

۲-۲-۱. تبلیغات بازرگانی. ۲۴

۲-۲-۱-۱. تعاریف تبلیغات.. ۲۴

۲-۲-۱-۲. انواع تبلیغات.. ۲۸

۲-۲-۱-۳. کارکردهای تبلیغات.. ۲۹

۲-۲-۱-۴. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. ۳۳

۲-۲-۱-۵. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. ۳۴

۲-۲-۱-۶. اهداف تبلیغات.. ۳۵

۲-۲-۱-۷. تکنیک‌های تیلیغات ۳۵

۲-۲-۱-۸. ویژگی های تبلیغات مدرن. ۳۸

۲-۲-۱-۹. مدل‌های تبلیغ. ۳۹

۲-۲-۱-۱۰. تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات ۴۱

۲-۲-۱-۱۰-۱. اقناع. ۴۱

۲-۲-۱-۱۰-۲. آگاهی. ۴۱

۲-۲-۱-۱۰-۳. ترغیب.. ۴۲

۲-۲-۱-۱۰-۴. ابلاغ. ۴۲

۲-۲-۱-۱۰-۵. تبلیغات و اطلاعات.. ۴۲

۲-۲-۲. نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌. ۴۲

۲-۲-۲-۱. نظریه استحکام ۴۳

۲-۲-۲-۲. نظریه شکاف آگاهی ۴۴

۲-۲-۲-۳. نظریه برجسته‌سازی ۴۵

۲-۲-۲-۴. نظریه کاشت ۴۶

۲-۲-۲-۵. نظریه وابستگی مخاطبان ۴۸

۲-۲-۲- ۶. چارچوب سازی ۴۹

۲-۲-۲- ۷. نظریه مارپیچ سکوت ۵۱

۲-۲-۲- ۸. نظریه استفاده و رضامندی ۵۲

۲-۲-۲- ۹. نظریه ی نشر نوآوری. ۵۳

۲-۲-۲-۱۰. نظریه بازنمایی رسانه. ۵۴

۲-۲-۲- ۱۱. نظریه یادگیری اجتماعی ۵۵

۲-۲-۲-۱۲. نقش رسانه‌ها در شکل دهی تصور بدن ۵۷

۲-۲-۲- ۱۳. ایدئولوژی آگهی. ۵۸

۲-۲-۲- ۱۴. صنعت فرهنگ ۵۹

۲-۲-۲- ۱۵. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم ۶۱

۲-۲-۲- ۱۶. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی. ۶۵

۲-۲-۲- ۱۷. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان. ۶۶

۲-۳. مضامین مرتبط با مدیریت بدن. ۶۷

۲-۳-۱-۱. تعریف مدیریت بدن. ۶۷

۲-۳-۱-۲. مقبولیت اجتماعی بدن. ۶۸

۲-۳-۱-۳. تصور از بدن. ۶۷

۲-۳-۱-۴. جراحی زیبایی. ۷۰

۲-۳-۱-۵. مد. ۷۰

۲-۳-۲. بررسی نظریات مرتبط با بدن. ۷۰

۲-۳-۲-۱. اروینگ گافمن ۷۱

۲-۳-۲-۲. برایان ترنر ۷۳

۲-۳-۲-۳. آنتونی گیدنز ۷۶

۲-۳-۲-۴. ژان بودریار ۷۹

۲-۳-۲-۵. پی یر بوردیو ۸۱

۲-۳-۲-۶. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن. ۸۳

۲-۳-۲-۶-۱. فمنیست های مخالف (رادیکال) ۸۳

۲-۳-۲-۶-۲. فمنیسم لیبرال. ۸۴

۲-۳-۲-۶-۳. فمینیسم سوسیال. ۸۴

۲-۳-۲-۷. میشل فوکو ۸۸

۲-۳-۲-۸. سینوت ۹۲

۲-۴. پژوهش‌های پیشین. ۹۳

۲-۴-۱. تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۹۳

۲-۴-۱-۱. پایان‌نامه‌ها ۹۳

۲-۴-۱-۲. مقاله‌ها ۹۹

۲-۴-۲. تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور ۱۰۴

۲-۴-۳. ارزیابی پیشینه ها ۱۱۲

۲-۵. فرموله کردن. ۱۱۴

۲-۶. چهارچوب نظری تحقیق. ۱۲۰

۲-۷. مدل نظری و مفهومی: ۱۲۲

۲-۸. فرضیه های تحقیق ۱۲۴

۲-۸-۱. فرضیه اصلی. ۱۲۴

۲-۸-۲. فرضیه فرعی. ۱۲۴

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن …

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن اطلاعات کلی فایل در مورد مطلب مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن را مشاهده نمایید و می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن …

تصاویر برای مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن

تصاویر بیشتر برای مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدنگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

مبانی نظری و پیشینه تاثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی …

فرمت فایل: docx حجم فایل: 340 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70. مبانی نظری و پیشینه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی بر سلامت اجتماعی. قیمت فایل فقط 15,000 تومان. خرید. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. 2-1- مقدمه. 11. 2-2- پیشینه ی تحقیق.. 12. 2-2-1- تحقیقات داخلی.. 12. 2-2-2- تحقیقات خارجی.. 16. 2-3- مبانی نظری.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :: پیشینه تحقیق

۸ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه هویت دینی و شادمانی در دانشجویان قیمت: 15000 تومان توضیحات دانلود مبانی نظری و پیشینه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران قیمت: 15000 تومان …

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه, نمونه ادبیات تحقیق, نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری, ادبیات تحقیق شامل چیست؟, چارچوب نظری تحقیق در پایان …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه در اسلام دانلود پژوهش آمار دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و …. رایانه مبانی نظری و پیشینه تحقیق دیدگاه های تربیتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردمی حمایت از کودکان خیابانی کتاب علمی جدید در تبلیغات انلاین …

[DOC]مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران …

کلیدواژگان: بدن، مدیریت بدن، سرمایه فرهنگی، تظاهرات رفتاری، سرمیاه فرهنگی عینیت یافته، معلومات درونی شده، زنان. …. 4- مبانی نظری. داگلاس یکی از صاحبنظران حوزه‌ی انسان‌شناسی بدن را به مثابه یک متن فرهنگی در نظر می‌گیرد که ارزش های فرهنگی، اشتغالات و اضطرابات یک فرهنگ خاص را منعکس می‌سازد و تجلی عینی بدان می‌بخشد …

دلفی | دریا تبلیغ

بلاخره انتظظارات به پایان رسید. دوستانی که دنبال ساخت برنامه چت بودن خبر خوشی برایشان داریم. مجموعه فوق یکی از بهترین تحقیق های پاورپوینتی ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه. ادامه مطلب … برنامه انتخاب واحد. سه شنبه , 6 فوریه , 2018 بدون نظر. این فایل حاوی برنامه ای نوشته شده به زبان دلفی میباشد.این برنامه یک برنامه ساده …

برگه نمونه | دریا تبلیغ

… مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد · مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتتیزم و هیپنوتراپی · مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اعتیاد · پاورپوینت آموزش درس دهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( بدن ما 2 ) · جزوه مبانی مدیریت بازرگانی · نمونه سوالات ایمونولوژی به همراه پاسخ …

ASP.NET | دریا تبلیغ

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – … تحقیق شادکامی · مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد · مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتتیزم و هیپنوتراپی · مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اعتیاد · پاورپوینت آموزش درس دهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( بدن ما 2 ) · جزوه مبانی مدیریت بازرگانی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *