مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۳

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

نظریه های موجود در تبیین اعتیاد…………………………………….۱۲

نظریه روان تحلیلگری……………………………………………..۱۲

رفتارگرایان شناختی……………………………………………..۱۵

روان شناسی خود……………………………………………….۱۵

نظریه های زیستی روانی……………………………………..۱۶

نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد………………………………..۱۶

نظریه های مشوق مثبت اعتیاد……………………………….۱۷

نظریه های اجتماعی-فرهنگی………………………۱۹

۱-نظریه بی هنجاری………………………………………۱۹

۲-نظریه انزواطلبی مرتون…………………………..۲۰

۳-نظریه برچسب زنی……………………………………۲۱

۴-نظریه انتقال فرهنگی………………………………..۲۱

۵-نظریه تفسیر انتخاب عقلایی…………………………………۲۳

متغیرهای علت شناختی سوءمصرف مواد…………………………۲۴

متغیرهای روانشناختی…………………………………..۲۴

تغییرات خلقی……………………………………………………۲۴

شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد……………………………….۲۷

مکانیزم های زیست شناختی…………………………۲۸

مکانیزم های احتمالی…………………………………۲۹

تعاملات زیست شناختی در مصرف مواد و الکل…………………۳۱

متغیرهای اجتماعی و فرهنگی……………………..۳۲

انواع مواد مخدر…………………………………………….۳۳

معروفترین داروهای اعتیاد آور……………………..۳۶

همراهی سوءمصرف مواد و سایر اختلالات روانپزشکی………۳۸

ابراز وجود: تعریف و مولفه های آن……………….۴۰

-سبک های پاسخ……………………………..۴۲

سبک غیر ابرازمندانه………………………..۴۲

سبک پرخاشگرانه………………………………….۴۳

سبک ابرازمندانه……………………………………….۴۴

ویژگی های رفتار ابراز وجودمندانه…………………….۴۶

مولفه های ابراز وجود…………………………………….۴۷

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود……………………….۴۷

مولفه های پنهان ابراز وجود……………………….۵۰

حقوق و مسولیت های ابراز وجود…………………۵۵

حقوق بشر برای ابراز وجود………………………..۵۵

-منابع تکوین خود…………………………………۵۷

الف:خود مشاهده گری……………………………….۵۸

ب:مقایسه اجتماعی…………………………..۵۹

ج:پسخوراندهای اجتماعی……………………………۶۰

آسیب شناسی روانی در سطح فردی………………………۶۱

افزایش خود مشاهده گری، کاهش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی….۶۲

کاهش خودمشاهده گری،افزایش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی…..۶۳

پیشینه پژوهشی (بررسی متون)………………………..۶۴

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود.

تصاویر برای مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

تصاویر بیشتر برای مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجودگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود – …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – … شما نشان داده می شود. مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. نظریه های موجود در تبیین اعتیاد…………………………………….۱۲. نظریه روان تحلیلگری……………………………………………..۱۲. رفتارگرایان شناختی……………………………………………..۱۵.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :: پیشینه تحقیق

۸ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه هویت دینی و شادمانی در دانشجویان قیمت: 15000 تومان توضیحات دانلود مبانی نظری و پیشینه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران قیمت: 15000 تومان …

دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های …

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – دریافت فایل. مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود. فروشنده فایل. کد کاربری 14636. تمام فایل ها. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. نظریه های موجود در تبیین اعتیاد…………………………………….12. نظریه روان تحلیلگری……………………………………………..12. رفتارگرایان شناختی…

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی …

… رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی. مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی … 2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک (رسانه های تله ماتیک)………..18. 2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای… … نوشته‌های پیشینمبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود · نوشته‌ی بعدیپاورپوینت توموگرافی …

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – در باب فرهنگ، فراچنگ می آید؛ پـرداختن به نظریه فرهنگ در میان فیلسوفان مسلمان پیشینه …. موضــوع برای علم فرهنگ و دانش هــای پیرافرهنگی و تبیین احکام کلی این مقوله نرم افزاریِ. خطیرِ حیات آدمی است؛ اما ….. آنجا که مبانی و قواعد بس یاری از پژوهش های دینداری در ایران، متأثّر از پیش ینه و مدل های غربی. ش کل …

دیدگاه شناختی مایکنبام – دانشنامه روانشناسی مردمی

شهرت این رویکرد براساس مبانی نظری ساده آن و نیز شباهت آن به مفهوم رفتار کنشگر ذهنی در چهارچوب نظریه کنشگر، مربوط می شود. چرا اینکه شیوه ابداعی مایکل بام هم بر مولفه های شناختی و هم بر فنون رفتاری تأکید دارد و هدف از آموزش این روش، آموزش مهارت ها به درمانجویان برای رویارویی با مشکلات خود در آینده می باشد. درواقع این روش به …

تاثیر برنامه پیشگیری از اعتیاد بر روی عزت نفس – آوای شوش

۵ مهر ۱۳۹۴ – به طور کلی درحال حاضرسه راهبرد برای کنترل سوء مصرف مواد در اغلب کشورهای جهان وجود دارد : راهبردهای قانونی۱۰ ، تربیتی – آموزشی۱۱ و درمانی۱۲ است . … همچنین در بررسی تأثیر برنامه های آموزش پیشگیری از اعتیاد بر روی عزت نفس، نگرش و آگاهی نوجوانان در مورد سوء‌مصرف مواد مخدر، یار محمدیان و قادری دهکردی (۱۳۸۰) …

[PDF]بررسی ابعاد و مولفه های مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار …

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی بحران به منظور ارائه راهکار مناسب در مدارس. متوسطه شهر تهران انجام پذیرفته است که با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش به طور کلی دو مولفه درون. مدرسه ای و برون مدرسه … فرهنگ های مختلف وارد. این سازمان شده و در فرآیند یاددهی و یادگیری مشکالت و بحران هایی را به وجود آورند، بنابراین دولت ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *