مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۴

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

فرایند پژوهش بی تردید نقشی اساسی در توسعه مرزهای دانش بر عهده دارد و اصولا هر گونه نظریه پردازی و نوآوری در عرصه علم بدون پژوهش امکان پذیر نیست. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن پیروی از اصول علمی پژوهش و بهره گیری از دستاوردهای صاحب نظران این رشته به پروژه تحقیقاتی خود جامه عمل بپوشاند. بنابراین با هدف بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی نوجوانان مطالب را در چارچوب و تابع طبقه بندی زیر گردآوری نموده و تلاش شده در این فصل طی چهار بخش به ابعاد بحث توجه شود. در بخش اول ابتدا به مفهوم سبک زندگی و ضرورت آن پرداخته شده و دیدگاه های های وبر و وبلن مورد تدقیق واقع می شوند. سپس مفهوم, رویکرد و اهداف سواد رسانه ای مورد مطالعه قرار گرفته به دیدگاه های پاتر, تامن و هابز اشاره می شود. در بخش پایانی نیز رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی و مدل مفهومی آن مورد مداقه قرار می گیرد.

۲-۱- سبک زندگی

۲-۱-۱- مفهوم سبک زندگی

سبک زندگی یکی از پردامنه ترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی است که الگویی از اندیشه ها، احساسات, شناخت ها و کنش ها محسوب می شود و در مجموع هویت اجتماعی و شخصی فرد را می سازد که به این معنی, نحوه ساماندهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته ها با به کارگیری مجموعه ای از رفتارهاست. بروز و ظهور سبک زندگی از طریق نحوه صرف زمان، پول و چگونگی گذران اوقات فراغت، انتخاب اشیای مصرفی، انتخاب علائق و ترجیحات(سلیقه) و نظایر خاص آن صورت می گیرد.

کریسمن سبک زندگی را طیف فعالیت‌هایی که فرد یا گروه در آن مشارکت می‌کنند معرفی می‌کند (فاضلی،۱۳۸۲،صص ۶۸ و ۶۹). به‌ نظر آسابرگر برای‌ تعریف‌ واژه سبک زندگی با واژه‌ ای ذی شمول روبرو هستیم‌ که‌ از سلیقه‌ فرد در زمینه‌ آرایش‌ مو و لباس، تا سرگرمی‌ و تفریح‌ و ادبیات‌ و موضوعات‌ مربوط دیگر را شامل‌ می‌شود. کلمه‌ سبک، مد را تداعی‌ می‌کند پس‌ سبک‌ زندگی‌ در واقع‌ مد یا حالت‌ زندگی‌ یک ‌فرد است‌. سبک‌ زندگی‌ معمولا با طبقه‌ اقتصادی – اجتماعی‌ پیوند دارد و در تصویری‌ که‌ فرد از خود می سازد‌ بازتاب‌ می‌یابد (آسابرگر،۱۳۷۹,ص۱۴۱). به هرحال چه سبک زندگی را شیوه متفاوت زندگی در نظر بگیریم و چه معیاری برای تمایز افراد از یکدیگر، در واقع روش الگومند مصرف و درک و ارزش گذاری فرهنگ مادی و غیرمادی است که در نحوه ارتباط فرد با محیط و علایق و سلیقه ها و نیز مصرف فرهنگی و چگونگی استفاده از اوقات فراغت قابل مشاهده است (چاوشیان،۱۳۸۴,ص۴۵).

بدیهی است که ایجاد تغییرات اساسی در سبک‌های زندگی در سطوح فردی و خانوادگی مستلزم تغییر در ارزش‌ها و مشروعیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. با این تعریف از سبک زندگی می‌توان از تقابل و جدال میان دو سبک زندگی سخن گفت؛ یک سبک زندگی که قدرت حاکمیت را در ابعاد مختلف آن مشروع دانسته و سعی در تبلیغ، ترویج و تحمیل آن دارد و در مقابل سبک زندگی بخشی وسیع از جامعه به ویژه طبقه متوسط که بیشتر در فضاهای خصوصی قابل مشاهده است و از ارزش‌ها و مشروعیت‌های خود پیروی می‌کند. این سبک زندگی را تا حدی زیاد می‌توان محصول دمکراتیزاسیون آموزش، تکنولوژی‌های ارتباطی، رسانه‌ های جدید، نقش اجتماعی زنان، جوان شدن جامعه و غیره دانست.

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان …

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان.

دانا فایل: مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی …

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان” نام دارد و در گروه بندی “مقاله کتاب پروژه” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در قسمت دریافت فایل آورده شده است. در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم …

پیشینه و مبانی سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان – digefile.ir

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – پیشینه و مبانی سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان ۲۴ صفحه همراه با منابع مقدمه فرایند پژوهش بی تردید نقشی اساسی در توسعه مرزهای دانش بر عهده دارد و اصولا هر گونه نظریه پردازی و نوآوری در عرصه علم بدون پژوهش امکان پذیر نیست. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن پیروی از اصول علمی پژوهش و بهره گیری از …

پیشینه تحقیق | مبانی نظری سبک زندگی – پیشینه تحقیق

۲۰ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان … iranpaper.webpi.ir/مبانی–نظری-و-پیشینه-سواد… مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای و سبک زندگی نوجوانان دسته: علوم اجتماعی بازدید: ۱۱ بار فرمت …

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه, نمونه ادبیات تحقیق, نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری, ادبیات تحقیق شامل چیست؟, چارچوب نظری تحقیق در پایان …

[PDF]مورد مطالعه: های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی بررسی … – …

نبود سواد رسانه. ای. مناسب در استتاده از این شبکه. ؛ها. تاثیر اسیتتاده. از آنها بر روند جامعه پذیری و جایگزینی جامعه پذیری مجازی به جای جامعه پذیری از سیوی. والدین و خانواده ….. پژوهش. حاضر، مطالعه این مساله در بین کاربران شبکه. هیا. ی اجتمیاعی مجیازی در کیالن شیهر. تهران حادز اهمیت ویژه است. مبانی نظری. رسانه ارتباطی) شبکه.

[PDF]ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎ – نشریات …

۸ شهریور ۱۳۹۵ – ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوره آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ. ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان دوره دوم ﻣﻘﻄﻊ. اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤ. ﺼﯿﻠﯽ. ۹۵-۱۳۹۴ ….. ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای. ﭘ. ﯿﺎم رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛ. ﯿﺮ ﭘﯿﺎم. ﻫﺎی ﻣﺨﺮب و. ﺧﺸﻮﻧﺖ. ﺑﺎر. رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ. (. ﻃﻠﻮﻋﯽ،. ۱۳۹۱. ). .۲. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. -۲ .۱. آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ. ای. ﺑﺎﯾﺪ.

نسخه چاپی – جنگ نرم، نفوذ و سواد رسانه ای

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – این کتاب که در پنج فصل اصلی شامل «جنگ نرم؛ سواد رسانه‌ای، مفهوم‌شناسی و مبانی نظری، جنگ نرم در آیات قرآن کریم و دیدگاه امام و رهبری »، «جنگ نرم در حوزه خانواده و سبک زندگی»، جنگ نرم در حوزه باورها و اعتقادات دینی و جنگ نرم در حوزه انقلاب اسلامی و آرمان ها و ارزش ها تشکیل شده است درصدد است سواد رسانه‌ای عموم افراد …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر … و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه …

پایان نامه بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی(مورد …

پایان نامه بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی(مورد مطالعه) نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *