مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۵

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲- مقدمه……………………………………………………… ۸

۲-۲- تاریخچۀ سواد رسانه ­ای در برخی از کشورهای جهان…… ۸

۲-۲-۱- مفهوم سواد رسانه ­ای………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲- عناصر سواد رسانه ­ای………………………………………. ۱۲

۲-۲-۱-۱- دسترسی……………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱-۲- تحلیل…………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱-۳- ارزیابی……………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱-۴- ایجاد محتوا……………………………………………. ۱۲

۲-۲-۳- هدف سواد رسانه ­ای……………………………………………. ۱۲

۲-۲-۴- اهمیت و ضرورت سواد رسانه ­ای…………………………….. ۱۳

۲-۲-۵- اصول سواد رسانه­ ای……………………………………….. ۱۴

۳-۲- جایگاه سواد رسانه ­ای در نظام آموزش کشور ………………. ۱۵

۳-۲-۱- عناصر کلیدی در سواد رسانه ­ای……………………………… ۱۶

۳-۲-۲- لزوم آموزش سواد رسانه­ ای………………………….. ۱۷

۳-۲-۳- سیاستگذاری برای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران……… ۲۰

۳-۲-۴-مزیت­های آموزش سواد رسانه ­ای برای مخاطبان…….. ۲۱

۳-۲-۵- مفاهیم کلیدی در سواد رسانه­ ای…………………….. ۲۱

۳-۲-۵- ۱- همۀ رسانه ها «ساخت» هستند……………………. ۲۱

۳-۲-۵- ۲- رسانه­ ها به واقعیت ساخت می­دهند………………….. ۲۲

۳-۲-۵- ۳- مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره می ­کنند………….. ۲۲

۳-۲-۵- ۴- رسانه ­ها ملاحضات تجاری دارند………………………….. ۲۲

۳-۲-۵- ۵- پیام­های رسانه ­ای متضمن ارزش و ایدئولوژی است………. ۲۲

۳-۲-۵- ۶- رسانه ­ها ملاحضات اجتماعی و سیاسی دارند…….. ۲۳

۳-۲-۵- ۷- شکل و محتوا در رسانه ­ها رابطه نزدیک دارند…… ۲۳

۳-۲-۵- ۸- شکل و محتوا در رسانه­ ها رابطۀ نزدیک دارند…………… ۲۳

۳-۲-۶- ویژگی­های اصلی سواد رسانه ­ای………………………………. ۲۳

۳-۲-۷- اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ­ای………………… ۲۴

۳-۲-۸- گونه شناسی سواد رسانه ­ای……………………………… ۳۰

۳-۲-۹- ویژگی­های پروژه‌های سواد رسانه‌ای……………………….. ۳۲

۳-۲-۱۰-فرایند چند بعدی سواد رسانه ­ای……………………………… ۴۰

۳-۲-۱۱- توانایی­ های مرتبط با سواد رسانه ­ای…………………….. ۴۱

۳-۲-۱۲- سواد رسانه ­ای در جامعه ………………………… ۴۱

۳-۲-۱۳- جنبه ­های سواد رسانه ­ای……………………….. ۴۳

۳-۲-۱۴- مراحل کسب سواد رسانه ­ای………………………. ۴۳

۳-۲-۱۴-۱- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه­ ها……. ۴۳

۳-۲-۱۴- ۲- برخورد منتقدانه با محتوای رسانه ­ها……………………… ۴۴

۳-۲-۱۴- ۳- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط رسانه.. ۴۴

۳-۲-۱۴- ۴- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی.. ۴۴

۳-۲-۱۵- دلایل فراگیری سواد رسانه ­ای……………………………… ۴۵

۳-۲-۱۶-توسعه سواد رسانه­ ای …………………………………….. ۴۵

۳-۲-۱۷- سواد رسانه ­ای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی ………. ۴۶

۳-۲-۱۸- مهم­ترین مراحل تکامل سواد رسانه ­ای…………………. ۴۷

۳-۲-۱۹-رسانه متعامل و کارکرد های آن…………………………….. ۴۷

۳-۲-۲۰- نیاز به سواد رسانه­ ای در فضای رسانه­ ای امروز…………. ۴۸

۳-۲-۲۱- ارتباطات اجتماعی سالم بوسیلۀ اطلاعات و دانش………. ۴۹

۳-۲-۲۲-پیامد­های رسانه………………………………………….. ۵۰

۳-۲-۲۳- سواد رسانه ­ای از نظر هابز……………………………….. ۵۳

۴-۲- ۱- تلفیق نظر لاسول و هابز در زمینۀ سواد رسانه ­ای ……. ۵۴

۴-۲- ۲- الگوی سواد رسانه ­ای جیمز پاتر ……………………………… ۵۷

۴-۲- ۳- ساختارهای دانش رسانه ای از نظر پاتر…………………… ۵۸

۴-۲- ۴- مفهوم سواد رسانه ­ای و ارتباط آن با رسانه جمعی ….. ۵۹

۴-۲- ۵- تعریف سواد رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی…………… ۶۰

۴-۲- ۶-سطوح سواد رسانه ­ای در رسانه ­های جمعی …………….. ۶۴

۴-۲- ۷- فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای در رسانه ­های جمعی.. ۶۵

۴-۲-۸- موافقان سواد رسانه ­ای …………………………………………. ۶۶

۴-۲- ۹-مخالفان سواد رسانه ­ای…………………………………………. ۶۷

۴-۲- ۱۰- جایگاه تفکر انتقادی در سواد رسانه ­ای…………………. ۶۷

۴-۲- ۱۱-تولید متن رسانه ­ای در رسانه ­های جمعی……………….. ۶۸

۴-۲- ۱۲-ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رسانه­ های جمعی و سواد رسانه ­ای…. ۶۹

۴-۲- ۱۳-رهنمودهایی برای برنامه­ های جامع سواد رسانه ­ای……… ۶۹

۴-۲- ۱۴- نظریه ­های رسانه در تعامل با سواد رسانه ­ای…………… ۷۰

۴-۲- ۱۵- نظریۀ برجسته سازی………………………………. ۷۱

۴-۲- ۱۶- نظریۀ یادگیری اجتماعی………………………………. ۷۱

۴-۲- ۱۷- نظریۀ استفاده و خشنودی………………………………… ۷۱

۴-۲- ۱۸- نظریه گلوله جادویی…………………………………………….. ۷۲

۴-۲- ۱۹- نظریۀ انتقادی……………………………………………. ۷۳

۴-۲- ۲۰-نظریۀ مارپیچ سکوت…………………………………………….. ۷۳

۴-۲- ۲۱- نظریۀ کاشت یا پرورش………………………….. ۷۳

۴-۲- ۲۲-نظریۀ امپریالیسم فرهنگی…………………………………….. ۷۴

۴-۲- ۲۳- نظریۀ نشر نوآوری……………………………………………… ۷۵

۴-۲- ۲۴- نظریۀ شکاف آگاهی………………………………………….. ۷۵

۴-۲- ۲۵- نظریه استحکام یا تأثیر محدود……………………………… ۷۶

۴-۲- ۲۶-نظریه اجتماعی سواد رسانه ­ای و رسانه­ های جمعی….. ۷۶

بخش دوم: پیشینۀ تحقیق

۵-۲- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران ……………….. ۷۷

۵-۲-۱- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج ……… ۸۰

۶-۲- چارچوب نظری تحقیق………………………………. ۸۲

۷-۲- سوالات تحقیق…………………………… ۸۵

۷-۲-۱-فرضیه های تحقیق ………………………………………… ۸۵

۷-۲-۱- -۱- فرضیه اصلی…………………………………… ۸۶

۷-۲-۱- -۲- فرضیات فرعی………………………………………. ۸۶

۸-۲- الگوی نظری پژوهش…………………………………………… ۸۷

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت …

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی. مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی. دانلود فایل … ۲-۳-۶ تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران … … ۲-۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی …

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت …

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانلود فایل دسته بندی علوم اجتماعی فرمت فایل docx تعداد صفحات ۷۴ حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت بصورت فایل ورد همراه با منابع ۲-۱ ادبیات مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲-۲ …

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. دانشکده علوم انسانی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A)). رشته جامعه شناسی. عنوان: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت. استاد راهنما: سرکار خانم دکتر طاهره میرساردو. استاد داور داخلی:دکتر حبیب اله کریمیان. استاد داور خارجی:دکتر …

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت …

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,آموزش انگیزه پیشرفت,مدل پیشرفت اتکینسون,دانلود مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان,مبانی نطری فصل دوم,مبانی نظری زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت,مبانی نظری نظریه ها ی انگیزه پیشرفت,دانلود مبانی نظری رایگان مدیری.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش …

۱۳ دی ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم) در ۳۸ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت …. عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی را می توان در دو طبقه کلی جای داد: یکی عوامل فردی و دیگری عوامل محیطی است که در بر گیرنده خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

MicroRNA: Why Study It and How ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام دانلود مقاله حشرات، قارچ، میکروارگانیسم ها … نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه …

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی – …

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی. در ۴۰صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر …

تصاویر برای مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

تصاویر بیشتر برای مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه فایل انگیزش …

۱۱ دی ۱۳۹۶ – قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه. تعریف انگیرش تحصیلی: روان شناسان معمولاً انگیزش را فرایندی تلقی می کنند که در برانگیختن و جهت دادن به رفتار با اهمیت است و یکی از انگیزه های مهم که رفتار دانش آموزان و یا دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد را انگیزه پیشرفت تحصیلی نام نهاده اند (طاهری و فیاضی، …

فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه فایل پیشرفت …

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – فایل ورد فایل word مبانی نظری و پیشینه فایل پیشرفت تحصیلی( فصل دو) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. … آموزشی و تربیتی مدارس و فراهم ساختن انگیزه همیاری و همکاری متقابل با مربیان مدارس جهت کسب مهارتهای اجتماعی در دانش اموزان و بالا بردن یپشرفت تحصیلی آنان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *