مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۳

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-تعریف جرم ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴-تاریخچه جرم شناسی……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۱-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام ……………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۲- یونان قدیم………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۴-۲-۱- جالینوس……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۲-۲- افلاطون ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۳- قرون وسطی ……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۴- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ……………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۵- قرن هجدهم………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۴-۶- از قرن نوزدهم تا زمان حال……………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-جرم و عوامل جرم زا……………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۷-عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-انواع جرم……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۹-شرایط تحقق جرم……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۰-مراحل ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۱-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۱-۱-عوامل اجتماعی و جرم………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱-۲-عوامل اقتصادی و جرم………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱-۳-عوامل فرهنگی و جرم…………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۲-محیط و جرم……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۳-طرح پیشگیری از ارتکاب جرم………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱۴-جنسیت و جرم………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۵-زنان و جرم………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۶-نوع جرم زنان……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۷-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان و مردان……………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱۸-تئوری های جرم …………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۸-۱-تئوریهای زیستی ……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۱-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۲-نقد نظرات لمبروزو…………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۱۸-۲- تئوری های روانشناختی ……………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۱۸-۳- تئوری های جامعه شناسی……………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۱۸-۳-۱-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره ارتکاب جرمات…………………………….. ۶۲

۲-۱۸-۳-۲-نظریه های آنومی…………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۸-۳-۳- نظریه آنومی دورکیم……………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۱۸-۳-۴-نظریه آنومی رابرت مرتن…………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۸-۳-۵-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد……………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۸-۳-۶-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود……………………………………………………. ۶۶

۲-۱۸-۳-۷-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۸-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکر و لمرت……………………………………………….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۹-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱۹-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان……………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲۰-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۲۱- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲۲-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۲۲-۱-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۲۲-۲-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………….. ۷۵

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در …

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان. مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان. دانلود فایل … ۲-۴-تاریخچه جرم شناسی… … ۲-۵-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران………………………………………………………………. ۳۴. ۲-۶-جرم و عوامل جرم زا…

بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی …

‘گزیده اطلاعات در مورد تحقیق عوامل جامعه شناختی,مقاله جرائم زنان,تحقیق بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی,بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان … فصل دوم – مبانی نظری ۲-۱-مقدمه ۱۹ ۲-۲-تعریف جرم ۱۹ ۲-۳-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم ۲۴ ۲-۴-تاریخچه جرم شناسی ۳۰ ۲-۴-۱-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از …

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان | …

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان … در این فصل نخست، دیدگاهها و نظریات موجود در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر اثرگذاری گروههای مرجع بر شکل گیری رفتار اجتماعی مطرح می گردد و پس از بیان اندیشه های برخی از متفکرین … مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان.

[DOC]مبانی نظری و پیشینه تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

روانشناسان اجتماعی اعتقاد به بیمار گونگی فرد در حین عمل خودکشی دارند در حالی که جامعه شناسان به تأثیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی و . … به ویژه در بین زنان به صورت یک مسئله اجتماعی در آمده و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود ، آثار آن علاوه بر شخص اقدام کننده ، بر اطرافیان وی و جامعه اثر گذار خواهد بود. … مبانی نظری و پیشینه تحقیق …

[PDF]بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان واژگان کلیدی

۱۶ آذر ۱۳۹۵ – اگر چه ارتکاب جرائم تأثیر ناگواری در زندگی همه ی افراد دارد، ولی جرم زنان …. موجب بزهکاری آنها می شود؟ – آیا از هم گسیختگی خانواده موجب بزهکاری زنان می شود؟ ۳- پیشینه ی پژوهش. هدف غایی از مطالعه ی پیشینه ی تحقیق، فراهم سازی بنیادی برای تنظیم ….. بر اساس مبانی نظری فوق و دیدگاه های مطرح شده در مورد عوامل مؤثر.

[DOC]ج- پیشینه پژوهش – download-thesis.com

بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس …

فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – فایل ورد فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم شناسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. … جرایم هر قدر زیاد و مهم باشند، مرتکب آنها هنگامی مجرم تلقی می شود که افکار عمومی و وجدان جمعی (مجموعه باورها و احساسات مشترک در بین حد واسط اعضای یک جامعه) او را مجرم بشناسند.

عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم در بین زنان مجرم … – مطالعات …

نتایج نشان داد که بین میزان آنومی، میزان اعتقادات مذهبی، معاشرت با دوستان ناباب، مشکلات خانواگی و شدت جرم در میان زنان رابطه معنی داری وجود دارد. … مناسب بتوان از روند روزافزون ارتکاب جرایم زنان جلوگیری نمود. لذا مساله اصلی پژوهش، شدت جرایم زنان و بررسی علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم زنان می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق.

بررسی عوامل ‌اجتماعی مرتبط با میزان ‌جرائم زنان … – مطالعات …

تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب جرائم زنان زندانی زندان تبریز انجام شد. … میزان ارتکاب جرایم زنان بهسابقه بزهکاری، سابقه جرایم قبلی وخشونت علیه آنها در خانه مرتبط است ولی رابطهای بینکنترل اجتماعی، دوستان ناباب و فقر فرهنگی خانواده با میزان ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی تبریز مشاهده نشد.

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه, نمونه ادبیات تحقیق, نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری, ادبیات تحقیق شامل چیست؟, چارچوب نظری تحقیق در پایان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *