مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۷

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

در این فصل نخست، دیدگاهها و نظریات موجود در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر اثرگذاری گروههای مرجع بر شکل گیری رفتار اجتماعی مطرح می گردد و پس از بیان اندیشه های برخی از متفکرین این حوزه با نگاهی به ویژگی های دوران جوانی و روندها و چگونگی اثرگذاری گروههای مرجع بر رفتار اجتماعی در دوره جوانی وارد بحث تاثیر گروه مرجع به رفتار مورد مطالعه این پزوهش یعنی سبک پوشش خواهیم شد، سپس به مرور پیشینه تجربی مطالعات انجام شده در ایران و خارج از کشور پرداخته می شود و در نهایت پس از نقد و نتیجه گیری از این تحقیقات و جمع بندی نظریه ها، چارچوب و مدل نظری پژوهش حاضر مطرح خواهد شد.

مبانی نظری

نظریه های مربوط به گروه مرجع را می توان در دو حوزه روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی جستجو و مطالعه نمود. در رویکرد اول می توان به افرادی مانند هیمن[۱]، مظفر شریف[۲]، نیوکامب[۳] و فستینگر[۴] و دیگران اشاره کرد. قبل از هیمن جامعه شناسان شهیری مانند مید[۵]، کولی[۶] و سامنر[۷] به رابطه میان گروه و رفتار و نگرشهای فرد پرداخته اند، بعدها مرتن[۸] نظریه گروه مرجع را در جامعه شناسی بسط و توسعه داد. بنابراین اگرچه قبل از هیمن مطالعاتی با رویکرد جامعه شناختی در مورد رفتار و الگویابی شده ولی این هیمن بود که با استفاده از رویکرد روانشناسی اجتماعی به مطالعه گروه مرجع می پردازد و این اصطلاح را برای این نوع مطالعات ابداع می کند.


[۱] -Hyman

[۲] -M.Sherif

[۳] -Newcomb

[۴] -Leon Festinger

[۵] -Herbert Mead

[۶] -Charles Horton Cooly

[۷] -William Sumner

[۸] -Robert. K. Merton

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان – سل …

بصورت فایل ورد. همراه با منابع. مقدمه. در این فصل نخست، دیدگاهها و نظریات موجود در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر اثرگذاری گروههای مرجع بر شکل گیری رفتار اجتماعی مطرح می گردد و پس از بیان اندیشه های برخی از متفکرین این حوزه با نگاهی به ویژگی های دوران جوانی و روندها و چگونگی اثرگذاری گروههای مرجع بر رفتار …

تأثیر گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان – دانلود پایان نامه و …

۲-۲-۱- نظریه گروه مرجع در جامعه شناسی………………… ۸. ۲-۲-۲- نظریه گروه مرجع در روانشناسی اجتماعی……….. ۱۴. ۲-۲-۳- گروههای مرجع و جنسیت……………………………. ۲۰. ۲-۲-۴- سرمایه فرهنگی…………………………………………۲۱. ۲-۲-۵- پوشش و هویت اجتماعی…………………………….. ۲۳. ۲-۳- پیشینه تجربی پژوهش در ایران …

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان – …

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان. قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان. خرید. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. مقدمه. در این فصل نخست، دیدگاهها و نظریات موجود در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر اثرگذاری گروههای مرجع بر شکل گیری رفتار اجتماعی مطرح می گردد و پس از بیان اندیشه های برخی از متفکرین …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :: پیشینه تحقیق

۸ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه هویت دینی و شادمانی در دانشجویان قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان توضیحات دانلود مبانی نظری و پیشینه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران قیمت: … مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …. مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان.

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه, نمونه ادبیات تحقیق, نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری, ادبیات تحقیق شامل چیست؟, چارچوب نظری تحقیق در پایان …

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر گروههای مرجع بر سبک پوشش …

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر گروههای مرجع بر سبک پوشش جوانان (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه سنگر) … فصل دوم : بررسی مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق. ۷. ۲-۱-مقدمه. ۸. ۲-۲- مبانی نظری.. ۸ … جدول (۴-۱۲): آزمون تی تست مربوط به سبک پوشش دختران و تاثیر پذیری از گروههای مرجع عضویتی و غیر عضویتی.. ۵۸.

دانلود پایان نامه تأثیر گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان – …

۲-۲-۱- نظریه گروه مرجع در جامعه شناسی………………… ۸. ۲-۲-۲- نظریه گروه مرجع در روانشناسی اجتماعی……….. ۱۴. ۲-۲-۳- گروههای مرجع و جنسیت……………………………. ۲۰. ۲-۲-۴- سرمایه فرهنگی…………………………………………۲۱. ۲-۲-۵- پوشش و هویت اجتماعی…………………………….. ۲۳. ۲-۳- پیشینه تجربی پژوهش در ایران …

دانلود پایان نامه تأثیر گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان – …

فصل دوم : بررسی مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق… ۷. ۲-۱-مقدمه………………………………………………………. ۸. ۲-۲- مبانی نظری………………………………………………. ۸. ۲-۲-۱- نظریه گروه مرجع در جامعه شناسی………………… ۸. ۲-۲-۲- نظریه گروه مرجع در روانشناسی اجتماعی……….. ۱۴. ۲-۲-۳- گروههای مرجع و جنسیت…

دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی در …

۱۰. ۱-۴-۲ اهداف جزیی.. ۱۰. ۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۱۱. فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. ۲-۱- مقدمه. ۱۳. ۲-۱-۱ تعاریف… ۱۴. ۲-۲- مبانی نظری.. ۱۶. ۲-۲-۱ ماکس وبر. ….. از جمله مؤلفه های سبک زندگی جوانان می توان به عضویت های دینی، الگوهای خانوادگی، فعالیت های فراغتی، مصرف رسانه ای، بدن و پوشش اشاره کرد. تأملی در معنای …

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – در باب فرهنگ، فراچنگ می آید؛ پـرداختن به نظریه فرهنگ در میان فیلسوفان مسلمان پیشینه. چندانی ندارد؛ …. نیز مبناپردازی برای دانش های مربوط به فرهنگ و ایجاد بستر نظری بایسته برای »مهندسی. فرهنگ« و …. آنجا که مبانی و قواعد بس یاری از پژوهش های دینداری در ایران، متأثّر از پیش ینه و مدل های غربی. ش کل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *