پاورپوینت ارزشیابی صلاحیت بالینی

پاورپوینت ارزشیابی صلاحیت بالینی

دانلود پاورپوینت ارزشیابی صلاحیت بالینی
بررسی ارزشیابی صلاحیت بالینی
پاورپوینت جامع و کامل ارزشیابی صلاحیت بالینی
کاملترین پاورپوینت ارزشیابی صلاحیت بالینی
پکیج پاورپوینت ارزشیابی صلاحیت بالینی
مقاله ارزشیابی صلاحیت بالینی
تحقیق ارزشیابی صلاحیت بالینی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳۵۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۶

پاورپوینت ارزشیابی صلاحیت بالینی

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۸۶ صفحه

ارزشیابی صلاحیت بالینی ۳ Evaluation is for
Improvement
Not
Provement Professional Competence The habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, evidence based decision making, emotions, values, and reflection to improve the health of the individual patient and the community.
“به کارگیری عادت‌گونه و مدبرانه‌ دانش، مهارتهای ارتباطاتی، مهارتهای عملی، استدلال بالینی، عواطف، ارزشها و بازاندیشی در فعالیت حرفه‌ای روزمره، در جهت خدمت به فرد و جامعه” ۵ Epstein and Hundert, Designing and assessing professional competence. JAMA 287:226, 2002 What is Clinical Competency? The ability to handle
a complex professional task by
integrating knowledge, skills and attitudes.
Rice et al., Competency-based objectives for clinical training. Can. J. Med. Technol. 57:136, 1995 Reference
Van der Vleuten, C. The assessment of professional competence: developments,research and practical implications Advances in Health Science Education 1996, Vol 1: 41-67 تلفیق دانش، مهارت عملی و نگرش های حرفه ای در ضمن انجام یک وظیفه بالینی پیچیده Miller GE. The assessment of clinical skills, competence, performance Acad Med, 1990; 65(Suppl.):S63-S67. Behavior Skills
& attitudes Knowledge What is the best way to evaluate Clinical Competency? Miller’s Pyramid of Competenc Knowledge tests: MCQs Clinical based tests: MCQ Competency assessment: OSCE Performance assessment: Masked SP A simple model of competence Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7.
Knows Shows how Knows how Does Written, Oral or
Computer based assessment Performance or hands on assessment Model of competence Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance.
Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S67. climbing the pyramid Knows Shows how Knows how Does Validity of testing formats Professional practice assessment Knowledge assessment: MCQs…
Problem-solving assessment: PMP، MCQs,.. Performance assessment: OSCEs, long/short cases, etc
Miller’s Pyramid for Assessing Clinical Competence Knowledge Performance Competence Action MCQs PMPs OSCE Work Expanding our toolbox….. Knows Shows how Knows how Does Expanding our toolbox….. Knows Knows how Does Expanding our toolbox….. Knows Shows how Knows how Does Expanding our toolbox….. Knows Shows how Knows how Does “Domain specific” skills ACGME Core Competencies(The 6 Competencies) Patient Care
Medical Knowledge
Professionalism
Interpersonal & Communication Skills
Practice-Based Learning and Improvement
Systems-Based Practice 17 انواع آزمونها ۱- آزمونهای تکوینی (Formative):
ارزیابی های محل خدمت (Workplace) با پس خوراند (feedback) مناسب درطول دوره آموزشی
پیشرفت تحصیلی وتجربیات یادگیری دانشجو
تمام عملکرد و رفتار یک دانشجو مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۲- آزمونهای تجمعی : (Summative)
نشانگر قبولی یا ردی از امتحان آخر ترم یا ارتقائ سالانه دستیاری می باشد .
ارزیابی فقط در حیطه دانش می باشد.
What are assessment tools? انجام تکالیف Assignments Cued questions Uncued questions آزمونهای کتبی آزمونهای کتبی کاربرد: آزمون‌های عملی
Practical What are assessment tools? PBA(Procedure – based Assessment) آزمون‌های بالینی
‍Clinical What are assessment tools? شفاهی What are assessment tools? ارزیابی های در محل خدمتWorkplace Based Assessment) ) Mini-CEX) Clinical Evaluation


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

[PPT]اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای،مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین می کند (احد فرامرز قراملکی،۱۳۸۲); مجموعه ای از کنش ها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده که از سوی ….. سابقه بیش از۲۵۰۰ساله علم اخلاق ETHICS; پیوند با تاریخچه فلسفه و تأثیر از تفکرات فلاسفه بزرگی چون سقراط، افلاطون وارسطو.

پاورپوینت های اخلاق حرفه ای – اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی …

۱۸ اسفند ۱۳۹۵ – جهت دسترسی به پاورپوینت های اخلاق حرفه ای به لینک های زیر مراجعه نمایید: http://ppt-ethics.persianblog.ir/post/37 http://ppt-ethics.persianblog.ir/post/31 موضوعات و مباحث » منشور حقوق بیماران فیزیوتراپی در …

اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی Professional physiotherapy …

۴ مهر ۱۳۹۶ – ارزش های اخلاقی در فیزیوتراپی-مولفه های منشور حقوق بیماران فیزیوتراپی. لیست وبلاگ های رسمی من فیزیوتراپی اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy) روانشناسی دستگاه عصبی عضلانی اسکلتی شانه و اختلالات آن ستون فقرات و اختلالات … ادامه مطلب. ۰ لایک / ۰ نظر / ۱۰ …

Ethic professioalism – SlideShare

۲۹ اسفند ۱۳۹۰ – Ethics… اﺧﻼق در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺌﻮال اﺳﺖ؟ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com); 9. اﺧﻼق اﺧﻼق زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﭼﺎرﭼﻮب، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﺳﺖ، ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻤﻦ، …

[PPT]PE-ethics1.ppt – CE Sharif

اخلاق فردی(Personal Ethics). اخلاق شغلی(Work Ethics). اخلاق بنگاهی(Enterprise Ethics). اخلاق حرفه ای(Professional Ethics). اخلاق حرفه ای. مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و خارجی. محیط حق دارد و سازمان تکلیف. اخلاق حرفه ای رفتار ارتباطی سازمان بر اساس حقوق،تعهدات و وظایف است. اخلاق حرفه ای به منزله دانش.

[PPT]Marketing and Ethical Behavior – دکتر رضا شجیع

اخلاق در بازاریابی ورزشی. دکتر رضا شجیــع. www.shajie.ir. اهداف. مقدمه; گستره اخلاق در بازاریابی ورزشی; انتظارات گروه های ذینفع; اهمیت اخلاق در بازاریابی ورزشی; چالش های اخلاقی فراروی بازاریابی; عوامل مؤثر بر رفتارهای اخلاقی; بازاریابی در چه محیطی؟ بازاریابی و مسئولیت های اجتماعی; سطوح استدلال اخلاقی. مکاتب فلسفی اخلاق …

[PPT]معناشناسی اخلاق معرفت شناسی اخلاقی وجودشناسی اخلاقی …

پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران. گل نبشته های تخت جمشید; فتوت نامه ها; بر سر گنج. اخلاق Moral. Moral Philosophy = Ethics. تفکر فلسفی درباره ی اخلاق، مسائل اخلاقی و احکام اخلاقی. اخلاق توصیفی Descriptive Ethics. به توصیف پدیده های اخلاقی و یا توصیف و تبیین این پدیده ها می پردازد. (روان شناسی اخلاقی، پدیدارشناسی اخلاق، …

[PPT]کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری

کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری. فکر می کنید موضوعات زیر چه قدر اخلاقین!!! اهدای عضو افراد اعدامی; اتانازی; استفاده از دانشجو در تیم پزشکی برای بیمار; رحم اجاره ای و ابعاد آن! انتقال بیمار از بیمارستان به مطب; حقوق بیمار در اتاق عمل; سقط جنین. Ethics. اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی های درونی انسان; اخلاق ساختار وجودی …

[PPT]91/10/4 اخلاق در پژوهش و تحقیق دکتر ضرابی

۳, ۹۱/۷/۱۰, ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری های اخلاقی -۱, دکتر صنعت خانی. ۴, ۹۱/۷/۱۷, ابزارهای تشخیصی در … طرح درس اخلاق. اخلاق پزشکی. Medical. Ethics. صنعت خانی. خلاء های آموزشی. کوریکولوم آموزشی و اعمال دندانپزشکی در مدارس دندانپزشکی هرگز بدون گذراندن دوره اخلاق پزشکی کامل نخواهد شد. صنعت خانی. ریشه شناسی واژه …

دانلود رایگان پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی …

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی. عنوان فارسی مقاله, تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی. عنوان انگلیسی مقاله, Ethical Decision Making and Ethical Leadership. فرمت مقاله, پاورپوینت (PPT یا PPTX). تعداد اسلایدها, ۱۹ اسلاید. قابلیت ویرایش, دارد. قابلیت پرینت, دارد. رشته های مرتبط با این مقاله, مدیریت. گرایش های مرتبط با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *