پاورپوینت اعتماد به نفس و ابراز وجود

پاورپوینت اعتماد به نفس و ابراز وجود

دانلود پاورپوینت اعتماد به نفس وابراز وجود
بررسی اعتماد به نفس وابراز وجود
پاورپوینت جامع و کامل اعتماد به نفس وابراز وجود
کاملترین پاورپوینت اعتماد به نفس وابراز وجود
پکیج پاورپوینت اعتماد به نفس وابراز وجود
مقاله اعتماد به نفس وابراز وجود
تحقیق اعتماد به نفس وابراز وجود
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸۶۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۹

پاورپوینت اعتماد به نفس و ابراز وجود

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۱۹ صفحه

به نام یگانه هستی بخش به نام خدا اعتماد به نفس وابراز وجود مهارت خود آگاهی مهارت شناخت توانائی ها ، استعدادها ، محدودیتها ،علائق احساسات .

مشخص نمودن توانایهای مثبت ومنفی

توانمند ساختن فرد در مقابل توانایی های منفی

ارتقاء توانای های مثبت
عزت نفس چگونگی استفاده ما از اطلاعات و توانائی های خود برای برخورد با دنیا ودستیابی به اهدافمان .

عزت نفس سالم :پذیرش خود ،دادن فیدبک مثبت به خود

عزت نفس پائین :نادیده گرفتن خود، فیدبک منفی
عواقب عزت نفس پایین * اضطراب ، احساس تنهائی ،آمادگی برای افسردگی
جرأتمندی ندارند

آسیب پذیری در مقابل اعتیاد به مواد

از بین بردن روحیه خلاق

* کاهش عملکرد راههای رسیدن به عزت نفس بهتر

تنظیم فعالیتها براساس تواناییها

پذیرش کودکان همانگونه که هستند

تعامل سالم در خانه وداشتن روابط گرم وصمیمانه

دریافت بازخورد مثبت در مقابل انجام کار صحیح در نظر گرفتن نقش ارث ، خانواده ، جامعه

نسبت دادن رفتار خوب فرزندان به خود آنها

راههای رسیدن به عزت نفس بهتر راههای رسیدن به عزت نفس بهتر بررسی اشتباه رخ داده نه کل تواناییهای کودک . کمک به جبران شکست واستفاده مفید از تجارب آن شکست
توجه به کارهای مثبت ، شناخت استعدادها وپرورش آنها مهارت ابراز وجود (جراتمندی ) توانایی ابراز خود واحقاق حقوق خود بدون تجاوز به حقوق دیگران

رابطه باز ، صادقانه و مستقیمی است که باعث گسترش وجود
خویش وابراز خویشتن می گردد

عمل به نحو جراتمندانه به فرد اجازه می دهد تا اعتماد به نفس را در خود حس کند

مهارت ابراز وجود (جراتمندی ) امکان دستیابی به روابط صادقانه را افزایش می دهد و به فرد کمک می کند تا درباره خود احساس بهتری داشته باشد

در انجام تصمیم گیری و تسلط بر فعالیتهای روزمره فرد نقش دارد باعث برانگیختن حس احترام دوستان وآشنایان می شود
حقوق فردی هر فردی حق دارد در مورد چگونگی هدایت زندگی خود تصمیم بگیرد .
هر فردی حق دارد که ارزشها ، باورها ،عقاید وعواطف خاص خود را داشته باشد .
هر فردی حق دارد خودش را ابراز کند وحق دارد بگوید ”نه ” ”من نمی دانم ”
هر فردی حق دارد خودش را دوست بدارد
هر فردی حق دارد افکارش را تغییر دهد ،اشتباه کند نکات لازم برای ابراز وجود آگاهی نسبت به احساسات خودداشته باشیم ونسبت به آنها صادق وامین باشیم
برای شرایطی که در آن قرار می گیرید جملات مناسب پیش بینی کنید
خیلی واضح وروشن وبطور مستقیم نظر خود را بیان کنید .(من ، من نکنید )
اگر با خواسته ای مواجه شدید که مبهم است بخواهید آنرا برای شما واضح وروشن نمایند
نکات لازم برای ابراز وجود از زبان بدن ( سر بالا ،مصمم و محکم صحبت کردن ) استفاده کنید

خونسردی خودتان را حفظ کنید

به عقاید وارزشهای دیگران احترام بگذارید

نیازهای منطقی خود را به طور مستقیم بیان کنید

نظرات خود را بدون شرمندگی یا معذرت عنوان نمائید
نکات لازم برای ابراز وجود از کلمه من یا ما به جای تو استفاده کنید

تماس چشمی خود را با شخص مقابل حفظ نمائید

در فاصله مناسب قرار بگیرید . (فاصله ای که به فرد تسلط داشته باشید . )
در صورت موفق بودن در ابراز وجود به خود پاداش بدهید

از کلمه ”نه ” به جای کلمه چرا استفاده کنید چون منتهی به آوردن دلیل وبرهان می شوید مها رت های نه گفتن و مقاومت در برابر فشار گروه
روشهای صحیح نه گفتن روشهای صحیح نه گفتن “بابا بی خیا ل، منو چه به این کارها”

باشه ، تو راست میگی، اما من اهلش نیستم”

نه من این کار را نمی کنم وبنظر من تو هم داری اشتباه می کنی
شوخی کرد


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

[PPT]اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای،مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین می کند (احد فرامرز قراملکی،۱۳۸۲); مجموعه ای از کنش ها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده که از سوی ….. سابقه بیش از۲۵۰۰ساله علم اخلاق ETHICS; پیوند با تاریخچه فلسفه و تأثیر از تفکرات فلاسفه بزرگی چون سقراط، افلاطون وارسطو.

پاورپوینت های اخلاق حرفه ای – اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی …

۱۸ اسفند ۱۳۹۵ – جهت دسترسی به پاورپوینت های اخلاق حرفه ای به لینک های زیر مراجعه نمایید: http://ppt-ethics.persianblog.ir/post/37 http://ppt-ethics.persianblog.ir/post/31 موضوعات و مباحث » منشور حقوق بیماران فیزیوتراپی در …

اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی Professional physiotherapy …

۴ مهر ۱۳۹۶ – ارزش های اخلاقی در فیزیوتراپی-مولفه های منشور حقوق بیماران فیزیوتراپی. لیست وبلاگ های رسمی من فیزیوتراپی اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy) روانشناسی دستگاه عصبی عضلانی اسکلتی شانه و اختلالات آن ستون فقرات و اختلالات … ادامه مطلب. ۰ لایک / ۰ نظر / ۱۰ …

Ethic professioalism – SlideShare

۲۹ اسفند ۱۳۹۰ – Ethics… اﺧﻼق در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺌﻮال اﺳﺖ؟ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com); 9. اﺧﻼق اﺧﻼق زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﭼﺎرﭼﻮب، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﺳﺖ، ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻤﻦ، …

[PPT]PE-ethics1.ppt – CE Sharif

اخلاق فردی(Personal Ethics). اخلاق شغلی(Work Ethics). اخلاق بنگاهی(Enterprise Ethics). اخلاق حرفه ای(Professional Ethics). اخلاق حرفه ای. مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و خارجی. محیط حق دارد و سازمان تکلیف. اخلاق حرفه ای رفتار ارتباطی سازمان بر اساس حقوق،تعهدات و وظایف است. اخلاق حرفه ای به منزله دانش.

[PPT]Marketing and Ethical Behavior – دکتر رضا شجیع

اخلاق در بازاریابی ورزشی. دکتر رضا شجیــع. www.shajie.ir. اهداف. مقدمه; گستره اخلاق در بازاریابی ورزشی; انتظارات گروه های ذینفع; اهمیت اخلاق در بازاریابی ورزشی; چالش های اخلاقی فراروی بازاریابی; عوامل مؤثر بر رفتارهای اخلاقی; بازاریابی در چه محیطی؟ بازاریابی و مسئولیت های اجتماعی; سطوح استدلال اخلاقی. مکاتب فلسفی اخلاق …

[PPT]معناشناسی اخلاق معرفت شناسی اخلاقی وجودشناسی اخلاقی …

پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران. گل نبشته های تخت جمشید; فتوت نامه ها; بر سر گنج. اخلاق Moral. Moral Philosophy = Ethics. تفکر فلسفی درباره ی اخلاق، مسائل اخلاقی و احکام اخلاقی. اخلاق توصیفی Descriptive Ethics. به توصیف پدیده های اخلاقی و یا توصیف و تبیین این پدیده ها می پردازد. (روان شناسی اخلاقی، پدیدارشناسی اخلاق، …

[PPT]کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری

کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری. فکر می کنید موضوعات زیر چه قدر اخلاقین!!! اهدای عضو افراد اعدامی; اتانازی; استفاده از دانشجو در تیم پزشکی برای بیمار; رحم اجاره ای و ابعاد آن! انتقال بیمار از بیمارستان به مطب; حقوق بیمار در اتاق عمل; سقط جنین. Ethics. اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی های درونی انسان; اخلاق ساختار وجودی …

[PPT]91/10/4 اخلاق در پژوهش و تحقیق دکتر ضرابی

۳, ۹۱/۷/۱۰, ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری های اخلاقی -۱, دکتر صنعت خانی. ۴, ۹۱/۷/۱۷, ابزارهای تشخیصی در … طرح درس اخلاق. اخلاق پزشکی. Medical. Ethics. صنعت خانی. خلاء های آموزشی. کوریکولوم آموزشی و اعمال دندانپزشکی در مدارس دندانپزشکی هرگز بدون گذراندن دوره اخلاق پزشکی کامل نخواهد شد. صنعت خانی. ریشه شناسی واژه …

دانلود رایگان پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی …

مشخصات مقاله پاورپوینت انگلیسی. عنوان فارسی مقاله, تصمیم گیری اخلاقی و رهبری اخلاقی. عنوان انگلیسی مقاله, Ethical Decision Making and Ethical Leadership. فرمت مقاله, پاورپوینت (PPT یا PPTX). تعداد اسلایدها, ۱۹ اسلاید. قابلیت ویرایش, دارد. قابلیت پرینت, دارد. رشته های مرتبط با این مقاله, مدیریت. گرایش های مرتبط با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *