پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)

پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)

دانلود پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)
بررسی اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)
پاورپوینت جامع و کامل اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)
کاملترین پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)
پکیج پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)
مقاله اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۲۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۵

پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۴۵ صفحه

اندازه حرکت وکاربردهای آن(مکانیک کوانتومی) آنچه در این فصل می خوانیم : ۱- نمایش تکانه ۲- توزیع تکانه در یک اتم ۳- قضیه بلوخ ۴- تئوری پراش ۵- آزمایش پراش ۶- حرکت در میدان یکنواخت نیرو تکانه با انتخاب بردارهای یکه به عنوان سه مولفه ازاین عملگر تعریف می شود شرایط راست هنجاری را برای مقادری که به فرم پیوستارند به شکل زیر می پذیریم که یک ویژه بردار با هنجار بینهایت است. برای پیدا کردن ویژه بردارهای تکانه ومکان به بررسی ضرب داخلی آنها می پردازیم (۴-۱) (۴-۳) با به کار بردن رابطه های زیر: و
نمایش تکانه
که جواب آن به صورت زیر است نتیجه این که : با جایگذاری در * داریم : * نمایش در فضای مکان یک تابع از x است از شرط بهنجارش داریم : به همین ترتیب نمایش در فضای تکانه به این صورت است تبدیل فوریه است هر عملگر در فضای خود قطری است بنابراین در فضای قطری است. اثرعملگرمکان به این صورت است: بنابراین عملگر مکان در فضای تکانه به این شکل است ویژه بردارهای تکانه نابهنجارند بنابراین متعلق به فضای هیلبرت نیستند با وجود این که این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند اما فرض می کنیم فضای ما مکعبی با ابعاد بزرگی از L است .به این صورت از بی نهایت شدن نرم جلوگیری می کنیم و شرایط مرزی دوره ای را اعمال می کنیم. اگربخواهیم عملگرتکانه در به صورت دوره ای باشد مقادیرمجاز به ازای شرایط مرزی مضرب صحیحی از خواهد بود. بنابراین یک مقدار مجاز kبرای هر در فضای kوجود دارد. با نشان دادن ویژه بردارهای این مکعب به صورت زیر آن ها را از قسمت قبل جدا می کنیم به این صورت ویژه بردار ها را بهنجار کردیم پس از شرایط راست هنجاری را ارضا می کنند در حد نتیجه این روش باید با فضای بدون مرزمطابقت کند .در صورتی که رابطه در این حد به تبدیل نمی شود. آن چه برای ما اهمیت دارد مقدار چشم داشتی مشاهده پذیری چون روی حالت
است چگالی احتمال در فضای اندازه حرکت است.بنابراین نتیجه روش اول به این صورت است در دومین روش (جعبه ای) احتمال در فضای اندازه حرکت به ازای مقادیر گسسته در است. (k مقادیر مجاز در شرایط مرزی) مجموع برای مقادیر مجازk در شبکه است.برای L بزرگ (در هر حجم در فضایk )مقادیر مجاز k متراکم می شود
در L های بزرگ مقایسه رابطه ۵-۸ با ۵-۴ نشان می دهد که : پس نتیجه دومین روش مشابه پاسخ اولین روش است با تفاوت در یک ضریب
توزیع تکانه در یک اتم
طبق تئوری , توزیع احتمال اندازه حرکت برای حالت به شکل زیر است ساده ترین حالت , اتم هیدروژن با یک الکترون ویک پروتون است یونش اتم هیدروژن با باریکه ای از الکترون با انرژی بالا انجام می گیرد معادله پایستگی تکانه ایجاب می کند که : و تکانه الکترون و پروتون قبل از برخورد هستندو تکانه نهایی هسته پس از یونیزاسیون است. برخورد الکترون پر انرژی و الکترون اتمی به سرعت اتفاق می افتد بطوری که الکترون بدون تاثیر بر هسته پس زده می شود .بنابراین : آشکارسازها به صورتی تنظیم می شوند که طول و مساوی شود و هردو زاویه یکسانی نسبت به تکانه فرودی داشته باشند. چون سه بردار و و لزوما هم صفحه نیستند. بنابراین طبق شکل زاویه میان صفحه و و صفحه و مساوی است اندازه تکانه الکترون اتمی به شکل زیر به دست می آید : در این آزمایش برای زاویه ثابت به ازای مقادیر مختلف تغییر می کند.اگر ترم در معادله وجود نداشت سه بردار و و درون یک صفحه قرار می گرفتند ولی اکنون مقدار متناسب با است. احتمال رخداد چنین پدیده پراکندگی با سطح مقطع پراکندگی الکترون – الکترون ( ) برای برخورد الکترون فرودی و اتمی متناسب است ودر نهایت در احتمال اینکه الکترون اتم


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) – …

دانلود پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) بررسی اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) پاورپوینت جامع و کامل اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) کاملترین پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) پکیج پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) مقاله اندازه حرکت و …

پاورپوینت جامع و کامل اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک …

دانلود پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),بررسی اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),پاورپوینت جامع و کامل اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),کاملترین پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),پکیج پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),مقاله اندازه حرکت و …

پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) – …

۱ آذر ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی). دانلود پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) بررسی اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) پاورپوینت جامع و کامل اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) کاملترین پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن …

پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) | …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),بررسی اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),پاورپوینت جامع و کامل اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),کاملترین پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی),پکیج پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) …

دانلود فایل : پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک …

مطلبی با نام “پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)” در این صفحه آماه شده است .تعداد زیادی از فایل های دیگر در زمینه های مختلف مانند انواع مقاله ها پروژه ها کتاب های آموزشی و درسی PDF و پاورپوینت و نرم افزار های اندروید و کامپیوتر و IOS و … در این وبگاه قرار دارد.برای پیدا کردن مطالب مشابه و یا سایر فایل ها و منابع …

دانا فایل: پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک …

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی)” نام دارد و در گروه بندی “مقاله کتاب پروژه” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در قسمت دریافت فایل آورده شده است. در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم …

DLCT.IRبایگانی‌های پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن …

پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) · پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی). سایت dlct.ir مطلبی با نام ” پاورپوینت اندازه حرکت و کاربردهای آن (مکانیک یوانتومی) ” برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل … ادامه مطلب. نویسنده : …

اهمیت D80 توزیع اندازه – تجهیزات آسیاب معدن

به وب سایت ما خوش آمدید. شرکت ما دارای یکی از کامل ترین تجهیزات سنگ شکن ماشین آلات، حرفه ای ترین نگرش و پس از خدمات فروش، به شما یک تجربه خدمات خوب. فهرست محصولات. سنگ شکن توپ. سنگ شکن مخروطی. تجهیزات الکترولیز. مواد غذایی. سنگ شکن چکشی. ایستگاه همراه خرد. سنگ شکن فکی. تکان دهنده. تماس با ما. ارسال یک …

دانلود پاورپوینت نقش پوزیشن در اختلالات لیبر و زایمان ۴۵ …

۱ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود مقاله,خرید مقاله,سایت مقاله,مقاله آماده,مقاله کامپیوتر,مقاله مدیریت,مقاله بازاریابی,مقاله فنی مهندسی,مقاله های پزشکی, بانک مقاله, سایت مقاله, مقاله روانشناسی, مقاله عمران,مقاله معماری,مقاله حقوق,پرسشنامه.

تکانه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تکانه کمیتی برداری است پس هم دارای اندازه و هم دارای جهت است. در تعریف بالا فقط حرکت انتقالی مد نظر است؛ از اینرو، می‌توان از ابعاد شیء صرف نظر کرده و آن را به عنوان یک ذره به حساب آورد. در ضمن، تکانه کمیتی موضعی است، بدین معنا که در هر نقطه از مسیر حرکت یا در هر لحظه مقدار دارد. از آنجا که در مطالعهٔ حرکت دورانی با مفهوم مشابهی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *