پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری

دانلود پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ”
بررسی دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ”
پاورپوینت جامع و کامل دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ”
کاملترین پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳۹۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۵

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۵ صفحه

دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران “ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ” هدف از تکمیل این دفتر ،نمایش اطلاعات اصلی مراقبتهای خانمهای باردار از دوران پیش از بارداری تا پس از بارداری در یک لیست خطی است . اطلاعات این دفتر از اطلاعات ثبت شده موجود در فرم های مراقبت در هر یک از مقاطع پیش از بارداری ، بارداری ، زایمان و پس از زایمان گرفته می شود و به ارایه دهنده خدمت کمک می کند همواره بتواند از وضعیت سلامت یا عارضه دار بودن مادران تحت پوشش خود در هر یک از مقاطع یاد شده مطلع بوده و به موقع نسبت به پیگیری آن اقدام نماید. همچنین از اطلاعات موجود برای تعیین شاخصها استفاده نماید. در این جدول هرردیف متعلق به یک زن باردار می باشد. توجه داشته باشید.پس از هر بار ملاقات اطلاعات فرمهای مراقبت مادر با توجه به توضیحات زیر به قسمتهای مربوط منتقل می شود. ۱- شماره ردیف: این قسمت را به ترتیب از اعداد ۱ شماره گذاری کنید.
* برای تنظیم اسامی در دفتر طبق یکی از دو حالت زیر اقدام شود:
* در ابتدای هر سال مشخصات کلیه مادران باردار را در دفتر وارد کنید . به این ترتیب که ابتدا اسامی و اطلاعات مربوط به مادرانی که از سال قبل شناسایی شده اند ولی هنوز مراقبتهای آنان ادامه دارد به دفتر جدید منتقل و سپس هر بار که خانم باردار جدیدی شناسایی شد، شماره ردیف جدیدی باز و مشخصات او وارد می شود.
* بدون در نظر گرفتن زمان، دفتر را به صورت مستمر تا آخرین برگ تکمیل کنید و پس از تکمیل آخرین صفحه ،دفتر را تعویض کرده و اسامی واطلاعات مربوط به مادرانی که قبلاً شناسایی شده اند ولی هنوز مراقبتهای آنان ادامه دارد را به دفتر جدید منتقل کنید. شماره خانوار/کد شناسه: این شماره را از روی پرونده خانوار زن باردار و بر اساس کد شناسه (ترکیبی از کد روستا ،شماره خانوار،شماره زن باردار در خانوار ) ثبت کنید.
نام ونام خانوادگی : در این خانه ، نام ونام خانوادگی خانم باردار را بنویسید .
سن: در این قسمت ، سن باردار را بر حسب “سال” بنویسید. چنانچه سن مادر زیر ۱۸ سال و یا بالای ۳۵ سال باشد، در صورت امکان با مداد قرمز نوشته و در غیر این صورت ، دور آن دایره کشیده شود.
مراقبت پیش از بارداری :
در صورتی که خانم مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده است ، کد ۱ و در صورت عدم دریافت کد صفر (۰) را بگذارید.
۶. تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی .
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی را از روی فرم به این قسمت منتقل کنید. ۷. تاریخ تقریبی زایمان
تاریخ تقریبی زایمان را از روی فرم به این قسمت منتقل کنید.
۸. شرح حال ابتدای بارداری .
با استفاده از مندرجات بخش شرح حال و ارزیابی فرم بارداری مادر، در این قسمت ، به شرح زیر کد گذاری کنید. در صورتی که خانم هیچیک از علائم خطر را ندارد کد صفر (۰) بگذارید. وضعیت بارداری فعلی :
۲-۸ سابقه بارداری و زایمان قبلی
۳-۸ سابقه یا ابتلا فعلی به بیماری
توجه : در صورتی که خانمی به چندین علت در معرض خطر است ، همه کدهای مربوط را بگذارید.
مثال ۱: خانمی که بارداری اول اوست و ارهاش منفی (همسرش ارهاش مثبت) بوده و سیگار می کشد ، به صورت ۷-۵-۲ کد گذاری می شود.
۹- ارزیابی معمول بارداری با تعیین تاریخ مراجعه
در هر ملاقات با خانم پس از انجام مراقبت ، نتیجه ارزیابی را براساس اطلاعات بخش ارزیابی معمول فرم مراقبت بارداری به شرح زیر در این قسمت کد گذاری کنید. در صورتی که زن هیچ یک از علائم خطر را ندارد ،کد صفر بگذارید.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران …

نوع فایل:power point قابل ویرایش:۲۵ اسلاید قسمتی از اسلایدها: بارداری تا پس از بارداری در یک لیست خطی است . اطلاعات این دفتر از اطلاعات ثبت شده موجود در فرم های مراقبت در هر یک از مقاطع پیش از بارداری ، بارداری ، زایمان و پس از زایمان گرفته می شود و به ارایه دهنده خدمت کمک می کند همواره بتواند از وضعیت سلامت یا عارضه دار بودن …

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران …

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران “ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ” نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۵ اسلاید قسمتی از اسلایدها: هدف از تکمیل این دفتر ،نمایش اطلاعات اصلی مراقبتهای خانمهای باردار از دوران پیش از بارداری تا پس از بارداری در یک لیست خطی است . اطلاعات این دفتر از اطلاعات ثبت.

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران …

‘گزیده اطلاعات در مورد دانلود پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ” بررسی دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری ” پاورپوینت جامع و کامل دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری …

[PDF]راهنمای جامع تغذیه مادران بار.pdf

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣــﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﺴــﺎﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﺭ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻴﺮﺩﻫﻰ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺳﻦ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺩﻫﻰ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺮﺩﻯ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺷــﻴﺮﺩﻩ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ …

[PDF]بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان – معاونت درمان

بسته خدمتی. مراقبت از نوزاد سالم. در بیمارستان. اداره سالمت نوزادان. دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس ….. سالم، کاهش هزینه ها و توجه به حقوق نوزاد منتشر می گردد تا همه کسانی که خدمت رسانی به مادر و نوزاد را برعهده دارند، بتوانند … متولد پیش از پایان ۳۶ هفته ۶ روز بارداری، یا پیش از ۲۵۹ روز پس از اولین روز آخرین قاعدگی* نوزاد نارس.

[DOC]دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران. «از دوران پیش از بارداری تا پس از زایمان». هدف از تکمیل این دفتر، نمایش اطلاعات اصلی مراقبت های خانمهای باردار از دوران پیش از بارداری تا پس از زایمان در یک لیست خطی است. اطلاعات این دفتر از اطلاعات ثبت شده موجود در فرم های مراقبت در هر یک از مقاطع پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس …

[PDF]دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ. «ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ». ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻲ. ﺍﺳﺖ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ …

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران …

۲۰ دی ۱۳۹۶ – پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری. دسته بندی: پاورپوینت. نوع فایل: ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد اسلاید: ۲۵ اسلاید. قسمتی از متن: هدف از تکمیل این دفتر، نمایش اطلاعات اصلی مراقبتهای خانمهای باردار از دوران پیش از بارداری تا پس از بارداری در …

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران …

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – امروز در خدمت شما عزیزان و دوستدران سایت نیوزبرگ هستیم با مطلب پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری…

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران …

دانلود مقاله فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری آماده دانلود می باشد. بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل دانلودی با نام پاورپوینت دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پیش از بارداری تا پس از بارداری هستید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *