پاورپوینت دوران خلافت امام علی (ع)

پاورپوینت دوران خلافت امام علی (ع)

خلافت علی بن ابی‌طالب
شورش و قتل عثمان
شکل گیری شورش اصحاب جمل
جنگ صفین
پیدایش خوارج
نبرد نهروان
اختلاف علی ( ع )با عبدالله بن‌عباس
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۹

پاورپوینت دوران خلافت امام علی (ع)

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

مقدمه

خلافت علی بن ابی‌طالب به دوران حکومت علی بن ابی‌طالب به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده مسلمانان صدر اسلام مربوط می‌شود که از ۳۵ تا ۴۰ هجری قمری (۶۵۶–۶۶۱ میلادی) به طول انجامید. او پس از کشته‌شدن عثمان، به عنوان خلیفه برگزیده شد.

منابع تاریخ نگاری

منابع تاریخی اولیه در خصوص زندگی علی قرآن، حدیث و همچنین نوشته‌های تاریخ‌نگاری اولیه مسلمانان است. منابع ثانویه شامل کتاب‌های تاریخی نوشته‌شده توسط مسلمانان سنی و شیعه و نیز مسیحیان عرب و هندوهای ساکن در خاورمیانه و آسیا و شمار اندکی از تاریخ‌نگاران نوین غربی است. هرچند بسیاری از منابع اولیه اسلامی تا حدی نسبت به علی رنگ تعصب — در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی — به خود گرفته‌است. از این جهت که شخصیت علی برای مسلمانان (اعم از شیعه و سنی) دارای اهمیت مذهبی، سیاسی، فقهی و روحانی است، زندگی او به طرق مختلف تحلیل و تفسیر شده و اسناد تاریخی موجود نیز تحت تأثیر ملاحظات فرقه‌ای قرار گرفته‌است.

در کنار کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های حدیثی نیز از منابع رویدادهای این دوره محسوب می‌شود. در الفهرست ابن ندیم نخستین کتاب شیعه کتاب سلیم بن قیس هلالی بر شمرده شده است، که تاریخ آن حدود نیمه دوم سده اول تا اوائل سده دوم هجری تخمین زده شده است. رسول جعفریان به طور خاص در میان کتاب‌های حدیثی، کتاب کافی را واجد اطلاعات تاریخی می‌داند.

پیشینه

محمد، پیامبر اسلام، با عقد میثاق مدینه امتی را ایجاد کرد. سپس از طریق جنگ یا معاهده حجاز و مناطق شرقی و جنوبی شبه جزیره عربستان را فتح کرد.با فوت محمد در سال ۶۳۲ هجری، بر سر خلافت او اختلاف بوجود آمد و ابوبکر، صحابه محمد، جانشین او شد. اهل سنت معتقدند محمد جانشینی برای خود برنگزید حال آنکه شیعیان معتقدند وی علی را به جانشینی منصوب کرد.بدین ترتیب نهاد خلافت پدید آمد که در خارج از جهان اسلام معادلی ندارد. خلیفه از منزلت رهبری و حق گزینش زمامداران برخوردار بود. انتصاب به خلافت نوعی قرارداد بود که تعهدات متقابلی را بین خلیفه و اتباع وی پدید می‌آورد. ابوبکر پیش از فوت در سال ۶۳۴، عمر را به جانشینی منصوب کرد.

[PPT]حکومت امام علی

گروهی از مسلمانان با یادآوری خطبهٔ پیامبر در غدیر، خواهان بیعت با حضرت علی (ع) بودند، اما حضرت علی (ع) با سکوت خود مانع بروز تفرقه و درگیری میان مسلمانان شد تا اسلام پایدار بماند. خلیفهٔ اول حدود دو سال خلافت کرد. او پیش از آنکه از دنیا برود، عمربن خطّاب را به جانشینی خود برگزید. عمر در دوران ده سالهٔ حکومت خود کار فتوحات را که از …

[PDF]( ع( دوران ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در

توسط چلونگر – ‏۲۰۱۰
ﭼﻜﻴﺪه. اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. )ع(. ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ، ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ را اﺟﺮای اﺻـﻼﺣﺎت ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨّﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮی ﻗﺮار داد . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻫﻠﻴ ﺖ و ﺳﻨّﺖ. ﻫﺎ و ﺗﺤﻮ ﻻت ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳـﻮل. (اﷲ. ص. ، ). ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻣﺎم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد . اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺆﻟّﻔﻪ. ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪ دی داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ و ﻧﮕﺮش. ﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤـﻮ ﻻت دوران …

جنگ های سه گانه امام علی علیه السلام

طلحه و زبیر پس از خروج از مرکز خلافت حضرت و شکستن بیعت خود، با همراهی و تشویق عایشه اولین جنگ را بر حضرت تحمیل کردند. جنگ جمل در منطقه ای نزدیک بصره در سال ۳۶ ق اتفاق افتاد که در مدت یک روز با کشته شدن ده هزار تن و به روایت دیگر، سیزده تا بیست هزار تن از جبهه ناکثین و با شهادت تنها ده نفر از جبهه امام علیه السلام با …

[PPT]خلافت عثمان

گروهی از مسلمانان که به گفتار پیامبر در مورد خلافت امام علی (ع) پای بند بودند و خلافت را فقط حق آن حضرت می دانستند ، مانند ابوذر و عمار را. شیعه. می گویند. پس از آن که ابوبکر خلیفه شد، امام علی ( ع ) برای حفظ وحدت مسلمانان سکوت نمود. … در دوران حکومت وی مسلمانان ، رومیان را شکست داد و پس از آن سراسر شام را به تصرف در آورد.

[PDF]ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻫﺎی و ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻠﻲ

۳۰ شهریور ۱۳۸۶ – ﻫﺎی ﻓﻜـﺮی ﺳﻴﺎﺳـﻲ. ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. ﭼﻴﺴﺖ؟ و راﻫﺒﺮد ﻋﻤﻠـﻲ اﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ. در اﻳـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ. ﻫـﺎ در ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ. وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد؟ ﺧﻠﻔﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ . ﻓﻜﺮی ﻋﺼﺮ. ﺗﺎ زﻣﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. رﺳﻴﺪ، دو ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه، ﺧﻠﻴﻔﻪ او. ل، ده ﺳﺎل و ﺷـﺶ. ﻣﺎه ﺧﻠﻴﻔﻪ دوم و ﺣﺪود دوازده ﺳﺎل ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺳﻮم زﻣﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه. داﺷﺘﻨﺪ . در دوران ﭘﻴﺶ از ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠـﻲ. دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ.

[PPT]خلافت عثمان

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ – لَاتَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِوَاذاً فَلْیَحْذَرْ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ. …. سیره نبوی نشان می دهد که آن حضرت در تمام دوران سیزده ساله مکه به هیچ کس حتى اجازه دفاع نداد؛ تنها در سال دوم مهاجرت به مدینه بود که رخصت جهاد (دفاع) داده شد.

[PPT]PowerPoint Presentation

جاذبه علی (ع). خلاصه کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی (ع). کتاب حاضر شامل چهار سخنرانی در رمضان ۱۳۸۸ است. کتاب به دو بخش تقسیم می شود: دافعه علی (ع) … دافعه علی. حضرت علی (ع) در دوران خلافت از هیچ کسی ملاحظه ای نداشت واگر به کسی عنایت می کرد یا ملاحظه، به خاطر خداست. لذا انسان مسلک دار مبارز انقلابی و هدف دار برای عملی …

امام علی علیه السلام – دانشنامه‌ی اسلامی

رفتن به ۹.۳ در دوران عمر – در دوران عمر[ویرایش]. در زمان خلافت خلیفه دوم، هرگاه که مشکلی او را در مانده می کرد و کسی قادر به پاسخگویی آن نبود، به نزد امیرالمؤنین علیه اسلام می رفت. خلیفه دوم در این باره می گوید: «ى ابو الحسن! من از زندگى با کسانى که تو در میانشان نباشى، به خدا پناه مى برم. » و یا در جایی دیگر می گوید: «اگر على …
وارد نشده: پاورپوینت

زندگینامه امام علی علیه السلام | موسسه تحقیقات و نشر معارف …

زندگانی امیرالمومنین امام علی (ع)، امام اول شیعیان در یک نگاه (از ولادت تا شهادت) … حضرت علی علیه السلام خلافت را حق خود می دانستند، اما حرمت دین و وحدت مسلمانان را برتر از آن می دیدند و می فرمودند: می دانید سزاوارتر از دیگران به خلافت منم به خدا سوگند بدان چه کردید گردن می نهم، چندان … فعالیت های امام علیه السلام در دوران غاصبان خلافت:.

خلافت علی بن ابی‌طالب – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خلافت علی بن ابی‌طالب به دوران حکومت علی بن ابی‌طالب به عنوان چهارمین خلیفهٔ مسلمانان در صدر اسلام مربوط می‌شود که از ۳۵ تا ۴۰ هجری قمری (۶۵۶–۶۶۱ میلادی) به طول انجامید. او پس از کشته‌شدن عثمان، به عنوان خلیفه برگزیده شد. هنگامی که علی به خلافت رسید، مرزهای حکومت اسلامی از غرب تا مصر و از شرق تا ارتفاعات شرقی ایران پیش …
وارد نشده: پاورپوینت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *