پاورپوینت سوء مصرف مواد

پاورپوینت سوء مصرف مواد

پاورپوینت سوء مصرف مواد
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۴

پاورپوینت سوء مصرف مواد

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

تعریف واژه ها

اعتیاد
وابستگی

وابستگی ملاک های تشخیصی برای مسمومیت با مواد

ملاک های تشخیصی برای ترک مواد

ملاک های تشخیصی برای سوء مصرف مواد

انواع وابستگی

Coaddiction or codependency

سوء مصرف شکل خفیف وابستگی است
سوء مصرف پیش درامد وابستگی است

انواع مواد

مواد روان گردان

STIMULANTSمحرک ها

سر کوب گر ها DEPRESSANT

توهم زاهاHALLUCINOGE

مخدر هاNARCOTICS

استنشاقی ها INHULANTS

حشیش CANNABIS

شیشه

اکستا سی ecstasy

یک نوع امفتامین طراح است که به صورت مصنوعی ساخته میشود

هم بر سیستم دوپامین و هم بر سیستم سروتونین تاثیر میگذارد

هم تاثیرات امفتامینی دارد و هم تاثیرات توهم زائی

اکستاسی

ترامادول

علل و عوامل موثر بر اعتیاد

عوامل خطر

ویژه گی های شخصیتی

ناراحتی های رووحی و روانی

بیماری های جسمی

نگرش مثبت نسبت به مواد

عوامل مربوط به خانواده

عوامل مربوط به محیط

نظریه های روان پویشی

نظریه های رفتاری

علل شروع و عود سوء مصرف مواد

ادامه علل عود و شروع

ادامه عوامل نوروشیمیایی

ادامه علل شروع و عود سوء مصرف

نظر یه های رفتاری

[PPT]انگیزه های شروع سوء مصرف مواد مخدر

انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. دردهای مزمن جسمی. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. افزایش توانایی جسمی. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. اختلالات روان پزشکی درمان نشده. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. همانندسازی بابزرگترها. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. دسترسی به پول هنگفت برای کسی که راه های عاقلانه خرج کردن آن را نمی داند.

[PPT]سوء مصرف مواد

Substance-induced disorders. 6. اختلالات مرتبط با مصرف مواد در DSM-IV. 7. وابستگی به مواد. (سه علامت یا بیشتر در ۱۲ ماه گذشته). سوء مصرف مواد. (یک علامت یا بیشتر در ۱۲ ماه گذشته). تحمل (Tolerance) : 1- نیاز به افزایش مقدار ماده ۲-کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده. الف-۱-مصرف مکرر مواد منجر به ناتوانی دربرآوردن تعهدات عمده فرد در کار، …

دانلود پاورپوینت آموزش و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در …

دانلود پاورپوینتelseدانلود آموزش و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، برچسب ها : اعتیاد , نوجوانان , مواد مخدر ، پاورپوینت ، قالب پاورپوینت ، ppt.

[PPT]مدیریت سوء مصرف مواد – Copy.ppt

سوء مصرف مواد در بارداری. بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی۱۰-۵%زنان در دوران بارداری مواد مصرف می کنند. وابستگی به مواد نه تنها سلامت مادر بلکه سلامت جنین ونوزاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. اغلب زنان بارداربه علت الگوی خاص زندگی وترس از فاش شدن سوءمصرف مواداز خدمات مراقبت بارداری استفاده نمی کنند. برخی زنان وابسته به …

[PDF]سوء مصرف مواد – ResearchGate

توسط FB Asl – ‏مقالات مرتبط
ﮔﺮوه. ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ. ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﻫﺎ. ﻓــﺼﻞ دوم. : اﻧــﻮا ع ﺳــﻮء ﻣــﺼﺮف،ﻋﻼﺋم، ﺗــﺸﺨﯿﺺ،. ﭘﯿﺸﮕﲑی. ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد. ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﻋﻼﺋم و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. روﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﯿﺎد. ﭘﯿﺸﮕﲑی از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. : اﻧﻮاع ﻣﻮاد. اﻟﻒ. : ﳏﺮک ﻫﺎی ﺳﯿ. ﺴﺘم اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی. ) ١. ﻧﯿﮑﻮﺗﲔ. ) ٢. ﮐﺎﻓﺌﲔ. ) ٣. ﮐﻮﮐﺎﺋﲔ. ) ۴. آﻣﻔﺘﺎﻣﲔ. : ب. ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى ﺳﯿﺴﺘم اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰى. ) ١. اﻟﮑﻞ. ) ٢. ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﻲ.

[PPT]PowerPoint Presentation

وسواسهای ذهنی، پرخوری، قمار، اعتیاد به اینترنت، عادات مضرجنسی، اعتیاد به مواد مخدر و مسائلی از این دست. ADDICTION.. ماده یا SUBSTANCE: چیزی که مورد مصرف یاسوء مصرف قرار میگیردوبر روی مغز اثر می گذارد. USE: مصرف یک ماده. MISUSE: مصرف غیرقانونی وگذری یک ماده. ABUSE: سوء مصرف مستمر یک ماده غیرقانونی.

پاورپوینت آموزشی تشخیص سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان – …

پاورپوینت آموزشی تشخیص سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان – مواد مخدر، اعتیاد، شیمی مواد مخدر – – مواد مخدر، اعتیاد، شیمی مواد مخدر.

[PPT]پیشگیری از اعتیاد

سوء مصرف مواد مخدر از جمله بارزترین آسیب های اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان فرهنگی، اجتماعی یک کشور را سست نموده و پویایی انسانی آن را به مخاطره بیاندازد به دلیل گستردگی این پدیده، دامنه ی اعتیاد جوانان و ناآگاهی های موجود در این زمینه، آگاه نمودن اقشار مختلف جامعه به خصوص نسل جوان، زمینه ی شناسایی عوامل زمینه ساز …

پاورپوینت سوء مصرف مواد|xt9755

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر پاورپوینت سوء مصرف مواد.

[PDF]راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک – مرکز بهداشت زاهدان

نمای درمان سوء مصرف مواد محرک [. پیش نویس پیشنهادی. -. دکتر آذرخش مکری. ۲. فهرست. مقدمه. مصرف مواد محرک و اثرات آنها. زمانیکه اطرافیان به مصرف مواد مشکوک هستند. : مصاحبه اولیه با بستگان بیمار. آماده سازی مصرف کنندگان و بیماران غیر راغب برای مراجعه. مصاحبه و برخورد اولیه با بیمار مراجعه کننده. کلیات نیازها و مداخالت درمانی در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *