مدرسه (واحد آموزشی) ۶۵ ص

مدرسه (واحد آموزشی) ۶۵ ص

مدرسه (واحد آموزشی) ۶۵ ص
دسته بندی معماری
بازدید ها ۱۹
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۵

مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۶۱۲

کاربر

تحقیق در مورد مدرسه (واحد آموزشی)

چکیده

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پرورش «مدرسه سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد.» در این آیین نامه مدرسه هر یک از مکانهایی را که تحت عنوان دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای اجرای برنامه های آموزش همگانی تأسیس می شود، در بر می گیرد.

۱-تعیین نیازمندیهای ساختمانی موسسات آموزشی

محاسبه جمعیت مجتمع زیستی

برای تعیین تعداد دانش آموزان هر یک از مقاطع تحصیلی، در یک مجتمع زیستی ، ابتدا بایستی جمعیت را بر اساس «بعد خانوار» و تعداد واحدهای مسکونی تعیین نمود. فرمول شماره ۱

P=Nu.Fs

جمعیت کل مجتمع مسکونی p

تعداد واحدهای مسکونی Nu

بعد خانوار Fs

۲-تعیین تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی

تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس سه عامل هرم سنی جمعیت، هدفهای دولت (وزارت آموزش و پرورش برای جمعیت تحت تعلیم) و افت تحصیلی (مردودین) و بوسیله فرمول شماره ۲ محاسبه می گردد.

فرمول شماره ۲Np= k.p (r+1)

تعداد دانش آموز kp

جمعت کل مجتمع مسکونی p

ضرایب مربوط به درصد جمعیت تحت تعلیم نسبت به کل جمعیت k

درصد افت تحصیلی r

۳-تعیین تعداد کلاسها و مدارس

تعداد کلاسهای مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی ، بر اساس حداکثر تعداد دانش آ»وز در هر کلاس (ظرفیت مجاز کلاس) تعیین می گردد. (فرمول شماره ۳)

فرمول شماره ۳

تعداد مدارس مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس حداقل تعداد کلاس (ظرفیت مجاز مدرسه) و شعاع دسترسی معین می گردد.

حداقل ، حداکثر و میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس برای تاسیس مدارس ابتدایی به شرح جدول زیر تعیین شده است.

شرح

مناطق روستایی محروم

مناطق روستایی عادی

مناطق شهری

تراکم

پایه تحصیلی

تک پایه

۲و۳ پایه

۴و۵پایه

تک پایه

۲و۳ پایه

۴و۵ پایه

کلیه کلاسهای شهری

حداقل (نفر)

۱۵

۱۸

۳۰ نفر

حداکثر (نفر)

۳۰

۲۴

۲۴

۳۶

۳۰

۲۴

۳۶ نفر

میانگین (نفر)

برای هر استان عدد جداگانه ای تعیین شده است.

معیارهای ظرفیت

مهمترین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی

میزان تراکم دانش آموز در کلاس با توجه به شاخص های نیروی انسانی، مصوب هیأت دولت و ظرفیت های تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش که در ابعاد کلاس موثر می باشد، طبق جدول زیر تعیین می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *