نقاشی معاصر ایران

نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه ۱۳۲۰ آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۰۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۷

نقاشی معاصر ایران

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده:

نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه ۱۳۲۰ آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری.
این نقاشان به طور عمده طبیعت را وسیله بیان کار خود قرار داده اند. انتخاب این نقاشان بر این دیدگاه استوار است که هر یک از آن ها از زاویه ای خاص و نگاهی شخصی به یک موضوع مشترک نگاه می کنند. تمامی آن ها از فرهنگ ایرانی سر بر می آورند و به دوره ای مشترک تعلق دارند، هر چند تحت تأثیر فضاهای مختلف، تأثّرات متفاوتی در آثار آن ها آشکار می شود. در این رساله سعی می شود تا با تأمل در مفهوم طبیعت و خوانش دوره کوتاهی از نقاشی معاصر ایران، سرانجام به طور جداگانه، با تأمل بر آثار هر نقاش به دنیای درونی او نزدیک شویم. در این سفر نگارنده سعی می کند با همدلی با خالق اثر به عمیق ترین لایه های تخیل او نزدیک شود. پایه چنین تحلیلی بر نقد تخیلی استوار است. بر این اساس وحدت و بقای خیالپردازی در توشه گیری از عناصر چهارگانه وجود؛ آب، باد، خاک و آتش به انسجام می رسد. در غیر این صورت پایه های تخیل سست است و اثر هنری اصیل در حد بازی های فرمی و تصویری تنزّل خواهد کرد. این که تأثیرات بیرونی تا چه حد به این دنیای درونی هنرمند راه می یابند و او چگونه در رسیدن به خلقت وجودی ناب اثر با عنصر خلق آن اثر یگانه می شود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:


چکیده

مقدمه …………………………………………….۱

فصل اول؛ طبیعت و نقاشان منظره پرداز

– انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت …….۴

– ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی ………..۷

فصل دوم؛ نقاشی معاصر ایران

– تفکر و نقاشی معاصر ایران …………………۱۸

– تحولات فرهنگی هنری دهه۴۰-۲۰ ………..۲۰

فصل سوم؛ حسین کاظمی

– در باره حسین کاظمی ………………۲۷

– نقدهای منتشر شده …………..۳۰

– تحلیل آثار ……………. ۳۳

فصل چهارم؛ منوچهر یکتایی

– درباره منوچهر یکتایی ………………..۵۱

– نقدهای منتشر شده ………………….۵۶

– تحلیل آثار …………………………۶۱

فصل پنجم؛ ابوالقاسم سعیدی

– درباره ابوالقاسم سعیدی ……………..۷۶

– نقدهای منتشر شده …………………۷۷
– تحلیل آثار …………………………….۸۲

فصل ششم؛ سهراب سپهری

– درباره سهراب سپهری ……………….۹۸

– نقدهای منتشر شده ………………..۱۰۱

– تحلیل آثار ……………………………۱۰۴

فصل هفتم: نتیجه گیری

– نتیجه گیری ………………………….۱۲۳

– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………۱۲۷


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان

یکی از اهداف انقلاب فرهنگی ایجاد دگرگونی اساسی در دروس اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بود و این امر مستلزم بازنگری منابع درسی و تدوین دروس عملی بود اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که با تدوین دروس عملی در بین واحدهای دانشگاهی سعی در بهتر یادگیری دروس نظری گردد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۱

گزارش کارآموزی رشته حسابداری  در شبکه بهداشت و درمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

یکی از اهداف انقلاب فرهنگی ایجاد دگرگونی اساسی در دروس اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بود و این امر مستلزم بازنگری منابع درسی و تدوین دروس عملی بود اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که با تدوین دروس عملی در بین واحدهای دانشگاهی سعی در بهتر یادگیری دروس نظری گردد. اما از بین واجدهای عملی می توان به واحد کارآموزی اشاره کرد . در این واحد سعی شده تا واحدهای نظری پاس شده توسط کارآموز دانشجویان را بطور عملی بهتر بیاموزد و بتواند یادگیریهای خویش را افزایش دهد .
فهرست

فصل اول

۱-۱ موسسات خدماتی

۲-۱ زمانبندی و نحوه انجام کار

۳-۱ نحوه انجام کار بطور خلاصه

فصل دوم

۱-۲ محل شبکه بهداشت و درمان

۲- ۲ زیر مجموعه های شبکه بهداشت

۳-۲ زیر مجموعه های شبکه بهداشت

۴-۲ رئیس شبکه

۵-۲ تاریخچه شبکه بهداشت و درمان

۶-۲ تغییرات

۷-۲ تغییرات در واگذاری

۸-۲ خانه بهداشت

فصل سوم

۱-۳ چرخه حسابداری در موسسات خدماتی

۲-۳ ارکان سازمان

۳-۳ زیرمجموعه امور مالی

۴-۳ شرح وظایف

۵-۳ عامل ذیحساب

۶-۳ امور مالی

۷-۳ حسابداری

۸-۳ دفتر روزنامه

۹-۳ سند حسابداری

۱۰-۳ معین

۱۱-۳ منابع درآمد

۱۲-۳ انبارداری

۱۳-۳ وظایف امین اموال

۱۴-۳ شرح وظایف تدارکات

۱۵-۳ پرسنل

۱۶-۳ پرداختیها

۱۷-۳ پرداختیهای جاری

۱۸-۳ پرداختی از محل اختصاصی

۱۹-۳ پرداختیها از محل ردیف

۲۰-۳ تامین پرداختیها

چارت فصول هزینه

اعتبارات هزینه‌ای

۲۲-۳ حقوق و دستمزد

۲۳-۳ نحوه محاسبه حقوق

۲۴-۳ بیمه حقوق پرداختی

۲۵-۳ اعتبارات

۲۶-۳ بودجه

۲۷-۳ ثبت گردش پول

۲۸-۳ بستن حسابها

فصل چهارم

۱-۴ تهیه صورتهای مالی

۲-۴ تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم

۳-۴ شورای سازمان

۴-۴ ایران محاسبات کشور

۵-۴ شورای اقتصادی

۶-۴ حسابرس

۷-۴ وظایف حسابرس

فسفات کاری و آماده سازی سطوح فلزی

چکیده آماده سازی سطوح فلزیمجموعه فرایندی که جهت آماده سازی سطح فلزات پیش از اعمال رنگ صورت می گیرد را Pretreatment گویند که شامل مرحله پیش چربیگیری، مرحله چربیگیری و مرحله فسفاتاسیون سطح می باشدفهرست مطالبعنوان
دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۸۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۳۰

فسفات کاری و آماده سازی سطوح فلزی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده

آماده سازی سطوح فلزی
مجموعه فرایندی که جهت آماده سازی سطح فلزات پیش از اعمال رنگ صورت می گیرد را Pre-treatment گویند که شامل مرحله پیش چربیگیری، مرحله چربیگیری و مرحله فسفاتاسیون سطح می باشد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………….. ۱

مقدمه : آماده سازی فلز …………… ۱۵

فصل اول : سابقه تاریخی

فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی ………. ۱۵
فسفاتکاری درطی جنگ جهانی ………. ۱۹
توسعه در زمان جنگ ………………….. ۲۵
توسعه بعد از جنگ ……………………. ۲۷
فصل دوم : اندیشه‌های نظری
مکانیسم‌های واکنش…………………… ۳۰
زینک اورتوفسفاتها……………………….. ۳۲
فسفات منگنز …………………………… ۳۲
فسفات آهن ……………………………. ۳۳
تشکیل پوشش ………………………… ۳۳
شتابدهنده‌ها ………………………….. ۴۳
شتابدهنده‌های نیکل و مس …………… ۴۶
شتابدهنده‌های اکسید کننده ……………. ۴۷
شتابدهندگی نیترات ……………………… ۴۸
شتاب با ترکیبات نیتر و آلی …………… ۵۲
کنترل آهن فرو ………………………….. ۵۵
شتاب دهنده کلرات ………………………. ۵۶
پوشش فسفات فلزات قلیایی …………….. ۶۴
مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی …………… ۷۰
پوششهای زینک فسفات …………… ۷۲
پوششهای فسفات منگنز …………. ۷۹
تکامل پوشش …………………………… ۷۹
ایست گازدهی ………………….. ۸۰
منحنی‌های زمان – و زن پوشش …………………. ۸۰
اندازه گیری پتانسیل …………………………… ۸۰
آزمون میکروسکپی ………………………………. ۸۲
وزن و ضخامت پوشش …………………. ۸۳
خلل و فرج پوشش ………………………………. ۸۸
تردی هیدروژنی ……………………………………. ۹۳
فصل سوم : مهیا کردن سطح
مقدمه …………………………………………… ۹۵
تمیز کننده‌های قلیایی ………………………….. ۹۷
گرایشها جه تکامل تمیز کننده قلیائی …………………….. ۹۸
عوامل ظریف…………… ۱۰۰
زنگبری قلیائی …………. ۱۰۰
تمیز کننده‌های حلالی ……….. ۱۰۱
چربیگیری با بخار ……….. ۱۰۲
تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون ………….. ۱۰۳
تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده …………. ۱۰۴
تمیز کننده‌های حلالی دیگر ……………… ۱۰۴
تمیز کننده‌های اسیدی …………………. ۱۰۵
روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه ………. ۱۰۶
تمیز کاری سایشی ………………….. ۱۰۶
تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا …………….. ۱۰۷
تمیز کاری الکترولیتی …………………………….. ۱۰۷
تمیزکاری مافوق صوتی ………………………. ۱۰۸
تمیزکاری خطی و غیر خطی ……………………….. ۱۰۹
ارزیابی تمیز کننده …………………………… ۱۱۰
فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ
مقدمه ………………………………………… ۱۱۱
فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن …….۱۱۴.
فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه …………………….. ۱۱۴
تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام) ………… ۱۱۵
فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه … ۱۱۸
فرآیند پاششی …………………………….. ۱۲۰
آماده سازی برای رنگ الکترولیتی ………………… ۱۲۴
سیستمهای آندی ………………….. ۱۲۵
سیستمهای کاتدی ………………………….. ۱۳۲
زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزه عناصر ………………… ۱۴۵
آماده سازی برای پوشش پودر ………………………………… ۱۴۸
آماده سازی فولاد …………………………………………………. ۱۵۰
آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه …………………. ۱۵۳
آماده سازی آلومینیوم ………………………………………. ۱۵۷
محصول آمیزه‌ای …………………………. ۱۵۷
فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم
مقدمه ……………………………… ۱۵۹..
فرآیندهای فسفات فرو …………………………………… ۱۶۰
فرآیندهای فسفات منگنز ……………………………….. ۱۶۱
فرآیندهای زینک فسفات ……………………………………. ۱۶۲
عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن ………. ۱۶۳
مواد پوششی ضد زنگ ……………………………………. ۱۶۵
پارافین‌ها …………………………………………… ۱۶۶
مواد محافظ آلی ……………………………………………… ۱۶۶
پوششهای فسفات سیاه ……………………………… ۱۶۷
فرآیند با دوام کردن ………………………….. ۱۶۸
روانکاری سطح یاتاقان………………………………………… ۱۶۸
فرآیند در عمل ………………………. ۱۷۰
تمیزکاری و شستشو ……………………… ۱۷۱
آماده سازی …………………………….. ۱۷۲
فسفات کردن با فسفات منگنز ……………………… ۱۷۲
خشک کردن و روانکاری …………………………… ۱۷۳
قطعات عمل شده …………………………………. ۱۷۴
فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری
مهیا کردن قبل از فسفاتکاری ………………………………… ۱۷۸
عملیات بعد از فسفاتدار کردن ……………………………. ۱۸۳
مواد عمل آورنده عاری از کروم …………………….. ۱۹۱
مواد عمل آورنده دیگر ………………………… ۱۹۲
فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو ……………… ۱۹۴
فصل هشتم : آزمایشات …………………………………. ۲۰۰
تعاریف و مفاهیم ………………………………… ۲۰۳
نتیجه گیری ……………………………………………….. ۲۱۳


پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق)

پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم اداره برق) در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده SQL 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش
دسته بندی ویژوال بیسیک Visual Basic
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۴

پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق)

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم اداره برق)

در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است.

در این پروژه از پایگاه داده SQL 2008 استفاده شده است. (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf)

این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست زیر است:

پیشگفتار :

مقدمه:

فصل اول

مشخصات و ویژگی های کلی نرم افزار

فرم های مورد استفاده در برنامه

فرم اصلی و صفحه آغازین:

فرم ثبت مشترک:

فرم اضافه کردن انشعاب:

فرم جستجوی فیش مشترک یا انشعاب:

فرم ثبت و یا حذف شخص:

فرم جستجوی شخص:

فرم مربوط به گزارش اشخاص :

فصل دوم

جداول مورد استفاده برنامه در پایگاه داده:

جدول شخص:

جدول انشعاب:

جدول ثبت نام(تخصیص انشعاب به شخص):

ارتباط بین جداول:

فصل سوم

نمودار ER سطح ۱:

ارتباط بین موجودیت ها:

فصل چهارم

کد نویسی و توضیح کدها:

کد فرم ثبت اشخاص

کد فرم ثبت مشترک

کد فرم ثبت انشعاب

کد فرم جستجوی مشترک

کد فرم جستجوی شخص

کد فرم اصلی

منابع:

مقایسه تاثیر الگوی روش مشارکتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه ۵ تهران بوده است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶۴

مقایسه تاثیر الگوی روش مشارکتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه ۵ تهران بوده است .
دراین پژوهش فرضیه‌ها به این نکته اشاره دارند که بین دو الگوی مشارکتی و انفرادی تفاوت وجود دارد .
جامعه آماری را کلیه دانش آمزان دختری که در منطقه ۵ درسال تحصیلی ۸۷- ۸۶ در شهر تهران به تحصیل مشغول بوده را شامل شده است .
جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده به این صورت که ۴۰ نفر به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شد و در دو گروه ۲۰ نفری آزمایش و گواه تقسیم شده‌اند .
ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته بود که قبل و بعد از اعمال متغیرهای مستقل بر روی دانش آموزان اجرا شد بعد از ۲۰ روز از اجرای متغیرها نیز آزمون یادداری اجرا گردید که این آزمون موازی آزمون یادگیری بوده . برای محاسبه معنی‌داری نتایج در بین گروهها از آزمون T مستقل استفاده شد .
نتایج این پژوهش به این شرح است :

الگوی مبتنی بر روش یادگیری مشارکتی نسبت به الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی در یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را نتشان می دهد .

چکیده :
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل دوم
ادبیات پژوهش
یادگیری چیست ؟
سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان
هدفهای درسی :
خصوصیات یک برنامه مطلوب :
ویژگی‌های سواد علمی فناورانه
اهمیت روش‌های فعال تدریس
قوانین روش بارش فکری
روش مباحثه‌ای (‌بحث گروهی )
مراحل اجرای روش بحث گروهی
روش مکاشفه‌ای ( اکتشافی )
مرحله چهارم : هدایت جریان بحث و گفتگوی اصلی
محدودیت‌های این روش
مبانی گزینش الگوهای تدریس
بررسی چند نمونه از الگوهای تدریس
الگوی تدریس یادگیری بازی نقش
مفاهیم اساسی الگوی تدریس بازی نقش
الگوی تدریس پیش سازماندهنده
الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری
یادگیری مشارکتی
نحوه استفاده از یادگیری مشارکتی
برتری یادگیری همیاری بر یادگیری رقابتی و انفرادی
وظایف مهم در روش همیاری :
محدودیت‌ها :
روشی دیگر در اجرای یادگیری مشارکتی
سازماندهی یادگیری مشارکتی
الف) پژوهشها در ایران
ب) پژوهش درخارج از ایران
فرضیات تحقیق از این قرارند :
فصل سوم
هدف های تحقیق :
فرضیه های تحقیق
نام گذاری متغیرهای تحقیق :
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
– روش تحقیق :
روش نمونه گیری
– ابزار اندازه گیری
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری :
فصل چهارم
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
– روش تجزیه و تحلیل داده ها
منابع فارسی
منابع انگلیسی


طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد

طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷۷

طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده

طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید ۵ نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده ازضریب توافق داوران (۲۸ نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربۀ کار بالینی با معتادان) مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی ۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده ۷۳۳/۰ می باشد. جهت اجرای دوره، ۲ گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی ۴ جلسه برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss . 12 و با استفاده از آزمون های t مستقل وتحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی دار در نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمایشی گواه از اثر بخشی دوره در ایجاد نگرش منفی به سوء مصرف مواد مخدر داشته است و از این رو دورۀ مذکور می تواند در سطح وسیع تر برای پیشگیری اولیه کاربرد داشته باشد.

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………… ۱
مقدمه………………………………………. ۲
فصل اول: طرح کلی تحقیق
بیان مسئله………………………………… ۵
ضرورت …………………………………….. ۱۱
اهداف تحقیق …………………………….. ۱۲
سؤالات و فرضیات ………………………… ۱۲
تعاریف نظری اصطلاحات………………….. ۱۳
تعاریف عملیاتی اصطلاحات………………. ۱۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها
پیشگیری از مصرف مواد مخدر …………… ۲۰
رویکرد ها و نظریه های پیشگیری ……….. ۲۴
نگرش مثبت به مواد مخدر ………………… ۳۶
نظریات سوء مصرف مواد مخدر ……………. ۵۰
رویکرد مهارت های زندگی …………………. ۵۳
رویکرد مهارت های زندگی …………………. ۶۶
برنامه های آموزش پیشگری در مدارس جهان ۷۹
انگلستان ……………………………………… ۸۰
آمریکا …………………………………………… ۸۵
کویت ……………………………………………. ۹۳
ایران …………………………………………… ۹۵
دورۀ پیشنهادی آموزش فرد- مدار پیشگری از سوء مصرف مواد مخدر ۱۲۵
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق…………………………………… ۱۳۴
جامعۀ آماری ………………………………….. ۱۳۵
شیوۀ انجام طرح………………………………. ۱۳۵
ابزار اندازه گیری ………………………………. ۱۳۶
شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………….. ۱۳۸
فصل جهارم: نتایج
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ……………………………. ۱۴۶
محدودیت ها …………………………………… ۱۵۹
پیشنهاد ها …………………………………….. ۱۶۰
منابع ۱۶۷

بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۴

بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده
امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در شهر تبریز پرداخته شد. جهت دستیابی به هدف کلی دو فرضیه تدوین گردید.

۱- بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد
۲- سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زنان شاغل دارند.
بدین منظور ۶۰ نفر از زنان متاهل که ۳۰ نفر شاغل و ۳۰ نفر خانه دار بودند و ۶۰ نفر از مردان متاهل که آنها نیز ۳۰ نفر شان دارای همسر خانه دار و ۳۰ نفر دیگر دارای همسر شاغل بودند انتخاب و بررسی شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی نوع پس رویدادی بوده است برای سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسش نامه انریچ استفاده شد داده های حاصل از این پرسش نامه از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که رضایت زناشویی زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل می باشد همچنین نتایج نشان داد که رضایت زناشویی مردان دارای همسر خانه دار بیشتر از مردان دارای همسر شاغل است.

کلید واژگان : رضایت زناشویی، شاغل، خانه دار.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
ضرورت و اهمیت پژوهش ۶
هدف تحقیق ۷
فرضیه های تحقیق ۸
متغیرهای تحقیق ۸
تعاریف عملیاتی اصطلاحات ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه ۱۱
بخش اول: خانواده
کار کرد مطلوب خانواده ۱۲
معنی و مفهوم خانواده متعادل ۱۴
خانواده مدرن ۱۵
زیر منظومه زن و شوهری ۱۷
بخش دوم: تفاوت های زنان و مردان
نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها ۱۹
تفاوت در رشد ۱۹
تفاوت در علایق و رغبت ها ۲۲
پرخاشگری ۲۳
اضطراب ۲۴
بخش سوم: رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن
رضایت زناشویی ۲۵
ایجاد رضایت زناشویی ۲۶
زوج خوشبخت و کامل ۲۸
علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین ۲۹
اثرات طلاق ۳۰
نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی ۳۲
مدل مثلث عشق استرنبرگ ۳۳
اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی ۳۶
نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر ۳۷
پیشرفت فردی در زوجین ۳۹
روابط جنسی ۴۱
اختلافات مالی ۴۲
روابط والدین و کودک ۴۴
عوامل شخصی ۴۵
حسادت ۴۶
خشونت زناشویی ۴۷
رضایت زناشویی و عقاید مذهبی ۴۹
توصیه های تربیتی برای بحران زدایی ۵۰
هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد ۵۲
بخش چهارم: اشتغال زنان
زنان شاغل ۵۷
زنان خانه دار ۶۰
تعارض بین نقش های شغلی و نقش های زوج ها در خانه ۶۲
راه حل های پیشنهادی برای کاهش تعارض ۶۲
نکات مثبت و منفی کار کردن زن ۶۳
بخش پنجم: مروری بر پژوهش ها
تحقیقات انجام شده داخلی ۶۵
تحقیقات انجام شده خارجی ۶۶
فصل سوم: فرایندهای روش شناختی
مقدمه ۶۹
طرح تحقیق ۶۹
جامعه آماری ۷۰
روش نمونه گیری و حجم نمونه ۷۰
ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۰
روش جمع آوری اطلاعات ۷۵
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۷۵


بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال ۵۷ تا ۹۲)

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا کنون است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۸۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷۱

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های

سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری

انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ……….. ۱
۱-۱ تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ….. ۲
۱-۲ ضرورت انجام تحقیق ………. ۳
۱-۳ فرضیه های تحقیق ………. ۳
۱-۴ اهداف تحقیق …………….. ۳
۱-۵ روش انجام تحقیق ……….. ۴
۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……….. ۴
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن ……. ۵
۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت……. ۱۰
۲-۲-۱ مکتب مرکانتیلیسم ……… ۱۰
۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی ………. ۱۱
۲-۲-۳ مکتب کلاسیک ………….. ۱۳
الف- آدام اسمیت ……….. ۱۳
ب- ژان باتیست سه ………….. ۱۶
ج- توماس رابرت مالتوس …………… ۱۷
د- دیوید ریکاردو …………… ۱۸
هـ- جان استوارت میل ………………. ۱۹
۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ……… ۲۱
۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)……… ۲۳
الف- فردریک باستیا ……………… ۲۳
ب- شارل دونوایه ………………. ۲۵
۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک …………. ۲۵
۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم …………. ۲۶
۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)………. ۳۰
۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم ……… ۳۱
۲-۲-۷ مکتب کینزیسم …………… ۳۳
۲-۲-۸ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)……….. ۳۹
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
۳-۱ از دیدگاه نظری …………. ۴۳
۳-۲ از دیدگاه تجربی ……… ۴۴
۳-۲-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها …. ۴۴
۳-۲-۲ بررسی تحقیقات انجام شده در ایران …… ۵۱
فصل چهارم – ساختار مدل
۴-۱ مقدمه ………. ۵۴
۴-۲ ساختار مدل …………… ۵۵
۴-۳ تبیین مدل ……………. ۵۸
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
۵-۱ مقدمه ……………. ۶۰
۵-۲ سری های زمانی غیرساکن ……… ۶۱
۵-۳ روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده …… ۶۴
۵-۴ الگوی تصحیح خطا ………….. ۶۶
۵-۵ منابع آماری ……………….. ۶۷
۵-۶ نتایج تخمین الگو ……………………… ۶۷
۵-۷ تفسیر اقتصادی نتایج ……………….. ۸۲
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ……… ۸۵
ارائه پیشنهادات……………… ۸۶
پیوست ها:
داده‌‌های آماری …………………. ۹۱
نتایج کامپیوتری …………………… ۹۴
جدول‌های آماری ……………… ۱۰۱
فهرست منابع ۱۰۲

پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)

در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده SQL 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست زیر است
دسته بندی ویژوال بیسیک Visual Basic
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۴

پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)

در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است.

در این پروژه از پایگاه داده SQL 2008 استفاده شده است. (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf)

این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست زیر است:


فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
مشخصات و ویژگی های کلی نرم افزار
فرم های مورد استفاده در برنامه
فرم اصلی و صفحه آغازین
فرم ثبت نام
فرم اضافه کردن کلاس
فرم جستجوی کلاس
فرم ثبت و حذف کردن دانش آموز
فرم جستجوی دانش آموز
فرم مربوط به گزارش دانش آموزان
فرم مربوط به گزارش کلاس
فرم درباره ما
قسمت خروج برنامه اصلی
فصل دوم ۱۵
جداول مورد استفاده برنامه در پایگاه داده
جدول دانش آموز
جدول کلاس
جدول ثب نام
ارتباط بین جداول
فصل سوم ۲۲
نمودار ER سطح ۱
ارتباط بین موجودیت ها
دیاگرام برنامه در پایگاه داده
فصل چهارم
کدنویسی و توضیح کدها
فرم اصلی ۲۷
کدنویسی مربوط به دکمه ثبت نام فرم ثبت نام
کدنویسی مربوط به هنگام لود شدن فرم ثبت دارو
کدنویسی دکمه برگشت فرم ثبت نام
کدنویسی دکمه حذف فرم ثبت نام
کدنویسی مربوط به لودکردن فرم ثبت نام
کدنویسی مربوط به فرم اضافه و حذف کردن کلاس
کدنویسی مربوط به دکمه ثبت فرم ثبت و حذف کلاس
کدنویسی مربوط به دکمه حذف فرم ثبت و حذف کلاس
کدنویسی دکمه برگشت فرم ثبت و حذف کلاس
کدنویسی زمان لود شدن فرم ثبت و حذف کلاس
کد نویسی فرم جستجوی کلاس
کدنویسی دکمه جستجو بر اساس کد فرم جستجوی کلاس
کدنویسی دکمه جستجو بر اساس نام فرم جستجوی کلاس
کدنویسی دکمه برگشت فرم جستجوی کلاس
کدنویسی زمان لود شدن فرم جستجوی کلاس
کدنویسی فرم حذف و اضافه کردن دانش آموز
کد نویسی دکمه ثبت فرم حذف و اضافه دانش آموز
کدنویسی مربوط به دکمه حذف فرم حذف و اضافه دانش آموز
کدنویسی دکمه برگشت فرم حذف و اضافه دانش آموز
کد نویسی فرم جستجوی دانش آموز
کدنویسی دکمه جستجو بر اساس کد فرم جستجوی دانش آموز
کدنویسی دکمه جستجو بر اساس نام فرم جستجوی دانش آموز
کدنویسی دکمه برگشت فرم جستجوی دانش آموز
کدنویسی زمان لود شدن فرم جستجوی دانش آموز
کدنویسی فرم درباره ما
کدنویسی دکمه برگشت فرم درباره ما
منابع


بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان

جامعه آماری این پژوهشی را مجموعه ی دانش اموزان دبیرستان دخترانه ی فرزانگان شهرستان بجنورد تشکیل داده است که ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه ی اماری انتخاب گردیده و اطلاعات به روش کتبی توسط پرسشنامه جمع آوری گردیده
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۰

بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

چکیده:

این تحقیق پیرامون بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه فرزانگان شهرستان بجنورد انجام شده است

جامعه آماری این پژوهشی را مجموعه ی دانش اموزان دبیرستان دخترانه ی فرزانگان شهرستان بجنورد تشکیل داده است که ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه ی اماری انتخاب گردیده و اطلاعات به روش کتبی توسط پرسشنامه جمع آوری گردیده و روش آماری استفاده شده در این پژوهش آمار توصیفی می باشد که با فراوانی و درصدگیری اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده تمام فرضیه ها مورد قبول است به جز فرضیه ی ۱۰ که ورد قبول نیست.

فهرست مطالب
عنوان مطلب
چکیده:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
هدف و علت انتخاب موضوع تحقیق
ضرورت و اهیمت موضوع تحقیق
فرضیه ها
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
فرار مغزها چیست
فرار مغزها یا فراری دادن مغزها
فرار مغزها یا شکار مغزها
علت پدیده ی مهاجرت نخبگان و تشدید آن چیستL
عوامل موثر در فرار مغزها
نخبگان را چگونه حفظ کنیم
راه کارهای نگهداری مغزها
۳۰ درصد المپیادی ها مهاجرت کردند
تلاش ایران برای بازگشت المپیادی ها
پر جاذبه ترین کشورها برای مغزهای ایران
کمبودها و بحرانهای ناشی از تداوم مهاجرت نخبگان
عوامل موثر بر در بکار نگرفتن قدرت خلاقیت جوانان
مغزها از اروپا نیز فرار می کنند
ضریب هوشی رؤسای جمهور آمریکا
آیا طرح معافیت از سر بازی که چندی پیش مطرح شد می تواند برگزیدگان را به ماندن در ایران ترغیب کند
نحوه گزینش المپیادی ها
فصل سوم روش تحقیق
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش آماری
جامعه آماری
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور قبول یا رد فرضیه ها
فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها