پاورپوینت سمینار مدیریت زمان

سمینار مدیریت زمان در مورد مدیریت و بهره وری حداکثری زمان در دنیای امروز
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۵

پاورپوینت سمینار مدیریت زمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۷۰۲

سمینار مدیریت زمان در مورد مدیریت و بهره وری حداکثری زمان در دنیای امروز و سخنان اسانید بزرگ در مورد برنامه ریزی زمان و مدیریت

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش بهره وری

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش بهره وری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۱

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۹۰۱

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: ۲۱صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

بهره­وری

یکی از اهداف هر سازمان، دست­یابی به بهره­وری است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه­ی اخیر سازمان­هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان­هایی با بهترین توانایی­های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است (اسکولتز و اسکاتز، ۱۹۹۸).

بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (کریمی و پیراسته، ۱۳۸۳). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (رفیعی و زیبایی ،۱۳۸۳).

فهرست منابع

منابع فارسی

البرزی، مهدی و اعتباریان، اکبر و دستاری قهفرخی ،مهدی. (۱۳۸۵). هوش سازمانی و جلوگیری از کند ذهنی جمعی، ماهنامه ی مدیریت دانش سازمانی ،سال سوم ،شماره ۲۲.

تعالی، حسین. (۱۳۸۴). بررسی اثرات کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان بانک های ملی استان تهران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

حسین­زاده، داوود و صائمیان، آذر. (۱۳۸۱). خشنودی شغلی، توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری، مجله مدیریت، شماره ۶۴-۶۳، صص۶۷-۵۰.

دیوس، کت و نیواستورم، جان. (۱۳۸۴). رفتار انسانی در کار، ترجمه محمد علی طوسی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رابینز ، استیفن پی. (۱۳۷۸) . مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی ، ه دفتر پژوهش های فرهنگی . ص۴۹و۶۸.

رضایی هرندی، حسن. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

ساعتچی، محمود. (۱۳۷۶). روان شناسی بهره وری .تهران ،موسسه نشر و ویرایش ،چاپ اول .

ساعتچی، محمود. (۱۳۸۶). روانشناسی بهره‌وری. تهران: نشر ویرایش.

سلطانی، ایرج. (۱۳۸۳). مدیریت بر فرایند رضایت شغلی کارکنان، مجله انجمن مدیریت ایران، سال چهاردهم، شماره ۲۶، صص۳۸-۳۱.

طاهری، شهنام. (۱۳۸۳). بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمان­ها. تهران: نشر هستان.

طوسی، محمد علی و ناظم، فتاح. (۱۳۸۰). رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با بهره وری خدمات مدیران آموزشگاه ها در بیرستان های شهر تهران به منظور ارائه الگوی مدیریت مناسب آموزشی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۶۲.

عبدلملکی، جواد؛ میرزا محمدی، مهدی و اشلوباغ، محمد. (۱۳۸۶). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با میزان بهره­وری در کارکنان اداری و آموزشی غیر هیأت علمی دانشگاه شاهد در سال ۸۵-۸۴ به منظور ارائه راهکارهای کاربردی، مجموعه مقالات سویمن کنفرانس مدیریت عملکرد، صص ۳۲-۱.

عزیزی ، علیرضا. (۱۳۸۶) . رابطه ی هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش سازمانی در جهاد کشاورزی استان فارس. پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور شیراز.

فرخی، حسن. (۱۳۸۶). استفاده از مدیریت عملکرد با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی، نشریه جهان اقتصاد، دوره ۱۰، شماره ۹، صص ۴۲-۲۸.

فروتن، محمدحسین. (۱۳۸۴). رابطه بین سبک­های نظارتی مدیران با بهروری کارکنان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

منابع انگلیسی

Albrecht . K . (2003). Organizational intelligence survey preliminary Assessment Journal Institute of management , 1-7.

Albrecht,k.(2003) . Organizational intelligence & Knowledge management : thinking outside the silos. The executive perspective. www.karel albrecht.com1- 170

Albrecht,karl,2003,organizational-intelligence-survay-Australian in statute of management.

Dygalo, N. (2004). Essays on measuring human capital and older workers’ productivity.Dissertation Abstract PhD. Cornell university.

Engle, M. C. (2004). Changes in job satisfaction and productivity between team-directed and single- leader work groups. Dissertation Abstract PhD. Capella university.

Fernandez, J.P. (2002). Child care and corporate productivity: Resolving family work conflict. Lexington,MA: D.C Heath.

Fouri, A. S. (2004). Prediction Satisfiction with Quality of Work Life, Master s Thesise, University of South Africa.

Freeman, B. (2000). “Job satisfaction as an economic variable”; American Economic Review, 68(2).

Hall, R. (2006). Sociology of work: perspectives, analysis and issues; Fine Forge Press.

IvancevichJ.M.,& Donnelly J.H. (2005). “Job satisfaction research: manageable guide for practitioners”; Personnel Journal, 74(1), 24-41.

Spector P.E. (1997). Job Satisfation: application, assessment, causes and consequences; Sage Publication, London.

Ting, Y. (2007). “Determinants of job satisfaction of federal government employees”; Public Personnel Management, 26(12), 32-45.


پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری در ۴۹ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۱۸۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۹

پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۴۶۶

پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری در ۴۹ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

بهبود بهره وری


nبهبود بهره وری یعنی استفاده موثر تر از منابع اعم از نیروی کار, سرمایه, زمین, مواد, انرژی, ماشین آلات و ابزار, تجهیزات و اطلاعات در فرایند تولید کالاها و خدمات است. n nافزایش و بهبود بهره وری در گرو کار هوشمندانه و آگاهانه است نه در گرو کار سخت تر و استفاده بیشتر از عوامل تولید

nدر افزایش بهره وری باید به مسائل اقتصادی و اجتماعی با هم توجه داشت . همچنین باید در نظر داشت که برداشتهای صرفا خشن فیزیکی و مادی بدون در نظر گرفتن بقیه عوامل (هر چند که نتیجه افزایش بهره وری تحصیل مادی و فیزیکی بیشتر است) منجر به افزایش بهره وری نخواهد شد .

nتفکری به افزایش بهره وری منجر می شود که کارکنان در اهداف برنامه ریزی, فرایند اجرایی آن مشارکت داشته باشند .

nبهره وری پدیده پیچیده و کشف تازه ای در زمانه ما نیست. آنچه امروز به عنوان روشهای مدون شناخته شده و تجربه شده بهره وری می شناسیم در واقع شکل تکامل یافته و قانونمند کلیه روشها و شیوه هایی است که انسان از دیرباز برای بهبود شرایط زندگی و فردی خود به آن متوسل می شده است .

nآنچه امروزه بهره وری را از برجستگی و اهمیت بیشتری در سطح جوامع برخوردار کرده , ضرورت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود است .

nافزایش بهره وری به اشکال مختلف می تواند صورت بگیرد. از تغییر در عملکرد یک قطعه کوچک در جریان تولید, تغییر در نحوه استفاده از مواد اولیه و استفاده بهینه از فرایند تولید تا تغییر در نحوه بازاریابی و فروش محصول, هر یک از موارد فوق می تواند باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و نهایتا موجب افزایش بهره وری گردد.

nمسلم است تغییراتی که اساسی تر و یا به عبارت دیگر جنبه استراتژیکی دارند قطعا اثرات بیشتری بر عملکرد خواهند داشت. زیر شرایط داخلی سازمان (نقاط قوت و ضعف) شرایط محیطی (تهدید ها و فرصتها) را مدنظر داشته و بر روی منابع اثر زیادی گذاشته و در طولانی مدت نتیجه بخش تر خواهند بود .


عوامل موثر بر بهره وری :


nبرای حضور در صحنه ها بین المللی کشورهایی می توانند حضوری قوی پیدا کنند که ضمن استفاده بهینه از عوامل تولید, بخشهای کشاورزی _ صنعت و خدمات آنها نیز در حالت رقابت پذیری کامل با دیگر کشورها باشد .

nبا نگاهی به کشورهای موفق جهان دیده می شود که این کشورها بهای لازم را به نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل تولیدی می دهند. در مقابل نیرو با بالا بردن بهره وری خود در منافع حاصل از تولید سهیم خواهد می شود.

nبهره وری در جامعه زمانی تحقق پیدا می کند که تمامی بخشهای تولیدی, اجتماعی خدماتی سعی در استفاده از یک نظام مناسب بهره وری داشته باشند که معمولا نظام قانونگذار می تواند با هموار کردن راهها, باعث بوجود آمدن بهره وری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن کوشش کنند. nبهره وری در سازماها، شرکتها و موسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است. متناسب با این عوامل روشهای متفاوتی نیز برای رفع مشکلات وجود دارد.

پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری

پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری در ۵۸ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۸

پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۴۶۶

پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری در ۵۸ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


تحلیل؟

•تجزیه

•موشکافی

•تفکیک یک کل به اجزاء آن

•بررسی یک کل، اجزاء آن و ارتباط میان اجزاء

•شناخت و تفکیک ترکیبات

•بررسی موشکافانه اجزاء و ساختار

•فرایند تفکیک به اجزاء تشکیل دهنده

•آزمون یک عبارت ریاضی، با در نظر گرفتن نتایج و بررسی اعتبار آن


نتایج تحلیل

•دانش نسبت به وضعیت

•دانش نسبت به روابط حاکم


تحلیل بهره وری ؟

تحلیل بهره وری = تحلیل سیستم در ارتباط با بهره وری

۳بررسی تغییرات بهره وری و علل آن ۳بررسی تغییرات سیستم تولیدی بر اثر تغییر

بهره وری و سازوکارهای آن


کلیدهای موفقیت در تحلیل بهره وری

•تعریف صحیح و شفاف از بهره وری

•تشخیص علت و جایگاه تحلیل بهره وری


علل تحلیل بهره وری

•تدوین اهداف

•استفاده مناسب از منابع

•تشخیص فرصت‌ها و مخاطرات

•ممیزی کارکرد مدیران

•ارزیابی استراتژی‌ها ، سیاست‌ها و عملیات

•بهبود الگوی تخصیص منابع

•پرداخت دستمزد براساس عملکرد

•عارضه یابی بهره‌وری


برخی از روشهای معمول تحلیل شاخصهای بهره وری

۱ – مقایسه

۲- تحلیل روند

۳ – تجزیه شاخص به عناصر


مقایسه با دیگران

•از آنجا که شاخص‌های بهره‌وری اعدادی نسبی هستند درک موقعیت آنها (فهم بالا یا پایین بودن آنها) نیازمند وجود مبنای مقایسه است. افراد مشابه و شرکت‌های رقیب یا فعال در حوزه‌های مشابه نمونه‌هایی از مبناهای مقایسه محسوب میگردند. معمولا مقایسه در سطح فردی برای ارزیابی کارکنان در سیستم‌های ارزیابی و پاداش مبتنی بر بهره‌وری، در سطح شرکتی برای مقایسات بین شرکتی (Interfirm Comparison)، تعیین موقعیت نسبی و تحلیل‌های رقابتی و در سطح ملی برای تعیین جایگاه رقابتی کشور استفاده می‌گردد

•بطور کلی مهمترین نتایج محتمل مترتب بر مقایسه را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

•شناسایی جایگاه از نظر عملکردی

•شناخت نقاط قوت و ضعف

•بهبود تعیین اهداف و نظارت بر آنها

•ایجاد پایه ای برای تصمیمات عملیاتی و استراتژیک بهتر • توسعه دانش در مورد ماهیت و وضعیت فعالیت


بررسی بهره وری

بررسی بهره وری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵۰

بررسی بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۶۷۴

بررسی بهره وری

در این فصل ابتدا به بررسی انواع توابع تولید و متغیر های مجازی پرداخته شده است. در بخش های دوم و سوم فصل به ارائه مدل نظری جهت بررسی های تجربی و برآورد مدل اختصاص داده شده است و در انتها به پیشنهادات و نتیجه گیری پرداخته‌ایم .

۵-۱- توابع تولید

در این قسمت به چند مورد از توابع که کاربرد فروانی در مباحث اقتصادی دارند ، اشاره خواهد شد .

۵-۱-۱- تابع تولید کاب داگلاس

تابع تولید کاب – داگلاس علی رغم داشتن برخی محدودیتها، به علت سادگی تحلیل و برآورد ، مشهورترین تابع در زمینه تولید و دیگر زمینه های اقتصادی شناخته شده است . فرم ریاضی تابع کاب – داگلاس اولیه به صورت زیر است :

که در آن Y محصول ، K موجودی سرمایه ، L نیروی کار و A و پارامترهای ثابتند ، فرم نامقید تابع را می توان به صورت زیر نوشت :

که این فرم نمایش داده شده را گاهی تابع کاب – داگلاس تعمیم یافته می نامند . در این تابع درجه همگنی یا تجانس تابع را نشان می دهد که سه حالت برای آن می توان متصور بود :

الف : اگر باشد ، بازدهی تولید نسبت به مقیاس فزاینده است .

ب: اگر باشد ، بازدهی تولید نسبت به مقیاس ثابت است .

ج : اگر باشد ، بازدهی تولید نسبت به مقیاس کاهنده است .

اگر از دو طرف تابع لگاریتم طبیعی بگیریم ، به شکل خطی تابعی به صورت زیر در می‌آید.

در تاب کاب – داگلاس کشش های تولید نهاده برابر توانهای تابع تولیدند که مقادیری ثابتند . ولاجرم کمیتهای مثبت و کوچکتر از یک خواهند بود که به صورتهای زیر محاسبه می شوند :

یکی از محدودیتهای مهم تابع تولید کاب –داگلاس ، کشش جانشینی واحد بین دو نهاده است ، که توابع تولید دیگر این مشکل بر طرف شده است .

۵-۱-۲- تابع تولید (CES )

همانگونه که گفته شد ، یکی از محدودیتهای تابع تولید کاب- داگلاس کشش جانشینی برابر واحد آن است . این نقیصه توسط آرو ، چنری ، مینهاس و سولو برطرف شد . آنان در نهایت به تابع جدیدی دست یافتند که دیگر شکل تابع تولید کاب داگلاس را نداشت ، زیرا کشش جانشینی بین نهاده ها می توانست هر مقدار ثابتی را اختیار کند . این تابع تولید به کشش جانشینی ثابت (CES ) معروف است که فرم کلی تابع به صورت زیر است :

که در آن A پارامتر کارایی ، پارامتر توزیع ( مربوط به سهم نسبی نهاده ها در تولید ) و P پارامتر های جانشینی است . کشش جانشینی بوسیلْه فرمول قابل محاسبه است . یکی دیگر از ویژگیهای تابع CES این است که بر خلاف تابع تولید کاب – داگلاس ، کشش های تولید نهاده ثابت نبوده ، بلکه تابعی از سطح تولید و میزان نهاده ای است که کشش تولید نسبت به آن اندازه گیری می شود.

۵-۱-۳- توابع تولید انعطاف پذیر

یکی از توابع انعطاف پذیر ، تابعی است که توسط هالتر در سال ۱۹۵۷ بنام تابع تولید متعالی معرفی شد . این تابع ، برخلاف تابع تولید کاب – داگلاس ، سه مرحله تولید را نشان می دهد و دارای کشش های تولیدی متغیر است . فرم کلی تابع برای دو نهاده به صورت زیر است :

با لگاریتم گرفتن از طرفین به صورت خطی در می آید :

دراین تابع پارامترهای مثبت و منفی اند .

تابع تولید دیگر ، تابع دبرتین است که با اضافه کردن جمله اثر تقاطعی متعالی به صورت زیر بسط داده می شود :

دراین تابع نیز کشش تولیدی نهاده ها متغیر است و تابعی از مقدار نهاده ها می باشد .


۱-Cobb-Douglas

۱-Contant Elasticity of Substitution

۱- Arrow,Chenery ,Minhas and Solow

۲- Halter

۳-Transcendental

۱-Debertin

مبانی نظری بهره وری

پیشینه ومبانی نظری پژوهش بهره وری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۱

مبانی نظری بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۶۷۴

پیشینه ومبانی نظری پژوهش بهره وری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

یکی از اهداف هر سازمان، دست­یابی به بهره­وری است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه­ی اخیر سازمان­هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان­هایی با بهترین توانایی­های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است (اسکولتز و اسکاتز، ۱۹۹۸).

بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (کریمی و پیراسته، ۱۳۸۳). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (رفیعی و زیبایی ،۱۳۸۳).

کوشش­های بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوشش­ها را می­توان دست­یابی به بهره­وری بالاتر نامید. بهره­وری، مفهومی است که به­عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­شود و اهمیت آن تا اندازه­ای است که می­توان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد (رضایی، ۱۳۸۸).

برای بهره­وری تعاریف متعددی ارائه شده است، بعضی از آنها بسیار توصیفی هستند مانند اینکه بهره­وری استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی سازمان است که بر اساس این تعریف، اندازه­گیری بهره­وری یک مساله بسیار پیچیده و غامض تلقی می­گردد.آلبرت آفتالیون (۱۹۹۱) در مقاله­ای تحت عنوان سه مفهوم قدرت، تولید و درآمد که در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسید، بهره­وری را به مفهوم رابطه میان مقدار محصولی که در مدت معینی به دست می­آید و مقدار عوامل مصرف شده در جریان تولید آن محصول تعریف نمود.

در فرهنگ علوم اقتصادی تعاریف زیر برای بهره­وری ارائه شده است:

۱- نسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید؛

۲- مقدار محصولی که هر کارگر می­تواند در زمان معین تولید نماید؛

۳- بهره­وری میزان نسبی کارایی است.

به­طور کلی مفاهیم بهره­وری به نوعی ارتباط میان مقدار کالاها و خدمات تولید شده و مقدار منابع مصرف شده در جریان تولید این کالاها و خدمات را بیان می­نمایند، که این روابط کمی و قابل اندازه­گیری است.

بهره­وری و عملکرد یکی از مهمترین شاخص­های موفقیت یا عدم موفقیت محسوب می­شود. از مهمترین عوامل و عناصر مرتبط و تعیین کننده عملکرد، مجموعه ارزش­ها و نگرش­های افراد سازمان است. از طرف دیگر تعهد سازمانی نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان است که در عملکرد، وفاداری و قضاوت­های وی نسبت به سازمان تاثیرگذار است. مطالعات نشان می­دهد بین عدم تعهد سازمانی با مشکلات سازمانی چون: ترک خدمت کارکنان، غیبت، تاخیر و در نهایت سطح پایین عملکرد و بازدهی نیروی انسانی رابطه معنادار مستقیم و مثبت وجود دارد (پرتر و استیرز؛ به نقل از حسینیان و همکاران، ۱۳۸۶).

انسان از دیرباز در اندیشه استفاده درست و کارا و ثمربخش از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش، با کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بیشماری در ارتقاء و بهبود بهره­وری و عملکرد نقش دارند. اما با نظر اکثر صاحب­نظران منابع انسانی با ارزش­ترین و برجسته ترین عامل در دست یابی به هدف­های سازمان محسوب می شود. یکی از مظاهر موفقیت یک مدیر استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه،…)و منابع انسانی سازمان متبوع خود است. افزایش نرخ بهره وری و موفقیت سازمان در گرو به کار گیری درست منابع مادی وانسانی در جریان کار است (اسدی،۱۳۸۷).

باید توجه داشت که بهره­وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود درآمدها با استفاده بهینه از نهاده ها و تولید ستاده ها مناسب تر وبیش­تر افزایش می یابد و این خود باعث می­شود که تولید به نحوی مناسب­تر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می گردد و فرآیند یادشده جز با نگرش درست به بهره­وری و ارتقای آن تحقق نخواهد پذیرفت (طوسی، ۱۳۸۴).

در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها افزایش یافته است تنها سازمان هایی می­توانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه ازمنابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره­وری را داشته باشند (فرخی، ۱۳۸۶).

کارکنان ارزشمندترین دارایی ما هستند. نیروی انسانی است که با برخورد مناسب می تواند مثبت و در جهت اهداف سازمان و یا در صورت عدم هدایت در خلاف اهداف سازمان گام بردارد. از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه ای دارد. البته این شناخت و نگه داری از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست، بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است. به عقیده هرسی و بلانچارد (۱۹۳۵)، موفقیت سازمان ها و محیط کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونه ای فزاینده سرپرستان، مدیران ودست اندرکاران امور کار و سازمان را به خود مشغول کرده است (عبدالهی،۱۳۸۷).

سازمان بین المللی کار بهره‌وری را چنین تعریف کرده است: بهره‌وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید(زمین،سرمایه، نیروی کار، مدیریت). امروزه تقریباً نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره‌وری با تقسیم ارزش ستاده‌ها(محصول) به ارزش نهاده‌ها(داده‌ها) بدست می‌آید. همین که در مقدار معینی از نهاده‌ها، مقدار محصول (با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده‌های بکار رفته برای یک مقدار ثابت محصول کاهش یابد، بهره‌وری افزایش می یابد. بنابراین مقدار شاخص بهره‌وری در مجموع میزان اثربخشی و کارایی در یک سازمان را نشان می دهد(طاهری،۱۳۸۳).

آژانس بهره­وری اروپا بهره­وری را به دو صورت مطرح می­کند: الف) بهره­وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.ب) بهره­وری در درجه اول، دیدگاهی فردی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره­وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند، علاوه بر آن، بهره­وری مستلزم آن است که بطور پیوسته تلاش­هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای بکارگیری نظریه ها و روش جدید انجام گیرد، بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (خاکی، ۱۳۸۷). سازمان همکاری اقتصادی اروپا، بهره­وری را نسبتی که صورت آن ستاده ها و مخرج آن را داده ها تشکیل می دهند، تعریف می­کند (شیروانی، ۱۳۸۸).


-EPA

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۲

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۵۸

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بهره وری

بهره وری[۱] در لغت به به معنای قدرت تولید، بارور بودن و مولد بودن است. چند سالی است که این واژه در فرهنگ علمی و اداری کشور رایج شده است. لغت بهره وری از نظر ادبی حاصل مصدر است که از واژه ی بهره ور مشتق شده است و کلمه ی بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره ب، با فایده بودن، سود بردن و کامیابی معنی شده است. در برخی نوشتارهای تحقیقاتی برای واژه ی بهره وری معادلهای دیگری مانند راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت تولید برگزیده شده است(متقی،۱۳۸۴: ۷۱).

در فرهنگ آکسفورد بهره وری چنین تعریف شده است، بهره وری عبارت است از بازدهی و کارآیی در تولید که توسط برخی از روابط بین ستادها و نهادها اندازه گیری می شود. تعریف بهره وری از نظر سازمان بین المللی کار[۲](ILO) عبارت است از: نسبت بازده بر منابع مصرف شده. به عبارت ساده تر بهره وری عبارت است از نسبت مقدار کالا یا خدمت تولید شده به منابع بکار رفته در جریان تولید. آژانس بهره وری اروپا[۳] (EPA) بهره وری را اینچنین تعریف می کند: بهره وری درجه ی استفاده ی موثر از هر یک از عوامل تولید است. بنابراین بهره وری یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند. مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را اینگونه تعریف می کند: هدف از بهبود بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی و با کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد. هیات ملی بهره وری سنگا÷ور بهره وری را اینچنین تعریف می کند: بهره وری عبارت است از یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تلاش می کند و به آن دست می یابد و همچنین سیستمها و مجموعه ای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل می کند (متقی، ۱۳۸۴: ۷۳).

تاریخچه بهره وری

بطور رسمی و جدی ، نخستین بار بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئینی[۴] در سال ۱۷۶۶ میلادی در بحث های اقتصادی ظاهر شد . بعد از یک قرن یعنی در سال ۱۸۸۳ آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می ند : فردی به نام لیتر[۵] بهره وری را بدین گونه تعریف کرد “قدرت و توانایی تولید کردن” که در واقع در این جا بهره وری با اشتیاق تولید را بیان می کند.

از اوایل قرن بیستم این واژه معنای دقیق تری بعنوان رابطه بازده “ستانده” و عوامل و وسایل به کار گرفته برای تولید آن بازده (نهاده یاداده) را به دست اورد .فردی به نام ارلی[۶] در سال ۱۹۰۰ بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد(آسترکی، ۱۳۸۹: ۴۳).

درسال۱۹۵۰سازمان ههمکاری اقتصادی اروپایی‌تعریف کاملتری از بهره‌وری به این شرح ارائه داد:

بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سارمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام ، بسته به این بازده در ارتباط با سرمایه ، سرمایه گذاری با مواد خان و غیره مورد بررسی قرار گیرد ، نام برد(کاظمی ، ۱۳۸۱: ۳۳).[۱] . Productivity

[۲] . International Labour Organization

[۳] . European Productivity Agency

[۴] . Quesnay

[۵] . Litter

[۶] . Early

بهره وری

بهره وری نوعی نگرش خلاق در جهت بهبود و پویایی وضع موجود از طریق بالا بردن کمیت و کیفیت ، اثربخشی ، سودآوری متناوب کار و جلب رضایت نیروی انسانی می باشد
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۹

بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

مقدمه

موضوع بهره وری موضوع کوچک ، بی ارزش و گذرایی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و حتی شاید این تحقیق ها هم ذره ای از این امر خطیر را بازگو نکند ، ولی قدم برداشتن در این راه خود گام مؤثری در ادامه آن می باشد.

ورودبه عصرجدید عصرفراصنعتی، عصراطلاعات عصر فراملی وارتباطات نتیجه رشدوارتقاءبهره وری است که نمونه های بارز آن استفاده بیشترازاتوماسیون ؛کاربردرباتهادرتولیددرکنارسیستمهای مدیریتی نوین می باشد.

تنهادرطول ۱۵سال اخیرافزایش بهره وری درسطح جهان ۴۵برابرشده است.

تلاش برای بهبودبهره وری تلاش برای زندگی بهترافرادجامعه است .


تاریخچه بهره وری

بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است؛ اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۰۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

واژه « بهره وری» ریاضیدان و اقتصادان فرانسوی نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه بکار برده شد.
«کنه» با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می دانست.


تعاریف بهره وری از دیدگاه های مختلف

• •علم اقتصاد : بهره وری ، مهارت در توسعه انسانی و سودآوری است .

• •علم اجتماعی : بهره وری ، قابلیت انجام امور امروز بهتر از دیروز بطور مداوم می باشد .

• •عام صنعت : بهره وری ، بهبود وضع موجود و استفاده موثر از عوامل تولید می باشد .مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۷

مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری*

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع


مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن ۱۸ توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

روش اجرا :

طرح در طی ۳ مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :

  1. بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور

در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

  1. بررسی مبانی تئوریک اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه

در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.

  1. تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یک دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.

یافته ها:

در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و ۳۳% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی ۳۹% هدایت و نظارت و ۲۷% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.

تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.

ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال ۱۳۷۹ و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.

وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی

مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی

شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.

در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.

تحقیق در مورد بهره وری

امروزه وجود رقابتهای جهانی و سیر پر شتاب تکنولوژی برای تسخیر بازار یک سو و محدودیت منابع طبیعی از سوی دیگر ، ضرورت توجه به بهره وری را برای همگان روشن ساخته است
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳۰

تحقیق در مورد بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

بهره وری

فصل اول

ادبیات موضوعی

فصل دوم

مبانی تئوریک

فصل سوم

پیشینه تحقیق

فصل چهارم

روش نمونهگیری و برآورد موجودی سرمایه

فصل پنجم

برآورد مدلها و نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در فصل اول ادبیات موضوعی مورد بررسی قرار می گیرد که تعریف بهره وری و معرفی شاخصهای بهره وری در بخش (۱-۱) مورد بحث قرار گرفته است. در بخش (۱-۲) مفهوم دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است. بخش (۱-۳ ) به اهمیت و مفاهیم فناوری اطلاعات و مسیر تحولات کامپیوتر و اینترنت اختصاص داده شده است و در انتها و بخش (۱-۴ ) به خلاصه ای از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران وجهان پرداخته شده است .

۱-۱- بهره وری

امروزه وجود رقابتهای جهانی و سیر پر شتاب تکنولوژی برای تسخیر بازار یک سو و محدودیت منابع طبیعی از سوی دیگر ، ضرورت توجه به بهره وری را برای همگان روشن ساخته است . اینک سیاستگذاران و مدیران « بهبود بهره‌وری » را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند.

جمیع اختراعات و ابداعات بشر ابتدائی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مکانیکی و الکتریکی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق به بهره وری افزونتر بوده است.[۱]

یکی از مهمترین اهداف بهر وری ، افزایش مطلوبیت زندگی ، رفاه بیشتر ،آرامش و آسایش انسانهاست که امروزه یکی از اهداف کشورها می باشد . همانطور که گفته شد ، امروزه در اقتصاد کلیه کشورها ، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته ، توجه به افزایش بهره وری امری ضروری تلقی می شود ، زیرا کشورها می توانند با استفاده بهینه از منابع کمیاب ، کالاهایی با کیفیت بالا و قدرت رقابتی بیشتر تولید کنند و این خود باعث رفاه و آسایش افراد جامعه می‌شود ، زیرا کشورها می توانند با استفاده بهنیه از منابع کمیاب ، کالاهایی با کیفیت بالا و قدرت رقابتی بیشتر تولید کنند و این خود باعث رفاه و آسایش افراد جامعه می شود. به همین دلیل برخی از کشورها ، سرمایه گذاری های عظیم و گسترده ای را برای ارتقاء و گسترش آن در تمام سطوح جامعه انجام داده و از این طریق به درجات بالایی از رشد و توسعه دست یافته‌اند.

۱-۱-۱- تعریف بهره وری

کلمه « بهره وری » معادل فارسی انتخاب شده برای لغت «productivity » می‌باشد. تعاریف متعددی برای بهره وری صورت گرفته است که به مرور زمان دستخوش تغییرات شده است .

اولین بار این واژه در آثار قدما ، بخصوص در اثری از آگریکولا (Agricola ) به نام (De-Re-Metadlical ) عنوان شده است . اما در قرن هیجدهم فیزیوکراتهایی همچون کوئیزنی (Quesnay ) در سال ۱۷۶۶ و لنیزه (Li-Littre ) در سال ۱۸۸۳ به این واژه مفهوم قدرت تولید کردن اطلاق کردند. [۲]

در مباحث اقتصادی ، بخصوص بهره وری نیروی کار ، در نظریات « تقسیم کار » آدام اسمیت ، برای اولین به چشم می خورد . که اسمیت معتقد بود که با تقسیم کار می توان تولید نهایی نیروی کار را را افزایش داد .

– تعریف قدرت تقلید کردن در فرهنگ لاروس تاسال ۱۹۴۹ مشاهده شده است . اما از اوایل قرن بیستم اقتصاد دانان به این واژه مفهوم جدیدی را بخشیدند که عبارت است از « رابطه قابل سنجش بین تولید و عوامل تولید»[۳].

– منوچهر فرهنگ ، در فرهنگ لغت اقتصادی ، این کلمه را به قدرت تولید ، قابلیت تولید و مولویت و بهره وری ترجمه کرده است . و همچنین مرتضی قره باغیان در فرهنگ اقتصاد و بازرگانی ، بهره وری را « رابطه میان تولید کالا و خدمات با عوامل تولید مورد استفاده در تولید آن کالا و خدمات تعریف می کند» و می گوید که ، بهره وری هر عامل تولید معمولاً برابر است به نسبت تغییر در عامل تولید به تغییر در تولید با استفاده از شاخص عددی .

در ساده ترین تعریفی که از بهره وری صورت گرفته است ، بهره وری را نسبت داده به ستانده تعریف کرده اند :

این تعریف در اکثر کتابهایی که در مورد بهره وری صحبت می کنند به کار گرفته شده است. تعاریف دیگری نیز از بهره وری صورت گرفته که به صورت زیر می توان بیان کرد:[۴]

– در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپایی[۵] (OECD ) :« بهره وری را خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید تعریف می کند. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره‌وری سرمایه‌گذاری، بهره وری مواد خام ، بسته به اینکه بازده در ارتباط با سرمایه و سرمایه گذاری ، یا مواد خام ، و غیره مورد بررسی قرار گیرد، نام برد »

– اشتانیز (P.O.Stenier ) : «بهره وری را معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات تعریف می کند».

– سیگل (Sigle ) : « مجموعه نسبتهای بازده به داده ».

– ماندن (Mundel ) : «بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه به دوره پایه مقایسه می شود و به کار می رود. بهره وری برابر است با خارج قسمت خروجی ( میزان تولید) بریکی ( یا همه ) از عوامل تولید ».

– دیویس (Davis ):«تغییر بدست آمده در شکل محصول درازاء منابع مصرف شده ».

– فابریکانت (Fabricant ) : « یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی ».

– سومانت( Sumanth ): « یک نسبت بین خروجی ملموس و ورودی ملموس».

– ایسترفیلد (T.E.Eeasterfield) :« بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولیدی به کار گرفته شد است را بیان می کند ».

– ژان فورایسته ( Fourastie) : او به مقوله انسانی واجتماعی بهره وری اهمیت می دهدو هدف اصلی از بالاتر بودن بهره وری را کم کردن قیمت فروش ، افزایش قدرت خرید مزد بگیران ، ارتقاء سطح زندگی و تسریع و پیشرفت اجتماعی می داند نه فقط بهبود موقعیت اقتصادی فنی بنگاههای تجاری و افزایش فاصله بین قیمت فروش و هزینه تولید و مالاً منافع بیشتر.

– تعریف سازمان بین المللی کار[۶](ILO) : سازمان بین المللی کار بهره وری را این طور بیان می کند که « معیار برای بخش بهره وری ، نسبت ترکیب عوامل اصلی تولید یعنی : زمین سرمایه ، نیروی کار و سازماندهی بر محصولات است».

– مرکز بهره وری ژاپن [۷] (JPC) : این مرکز بهره وری را به صورت زیر تعریف می کند : « به حداکثر رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی ،تسهیلات و غیره به طریق علمی . کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،آنگونه که به سود کارگر ، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.».

– سازمان بهره وری آسیایی [۸](APO) : « بهره‌وری یک رابطه با یک مقایسه ارزشی میان مقدار کالا و خدمات تولید شده و مقدار منابع به کاررفته جهت تولید کالاها می باشد که به صورت یک نسبت توضیح داده می شود.»

– آژانس بهره‌وری اروپا[۹](EPA): این آژانس معتقد است که بهره وری عبارت است از :

الف : بهره وری ، درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

ب : بهره وری دردرجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد ، آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این ایده و نظر است که انسان می تواند فعالیتهایش را هر روز بهتر از پیش به انجام رساند. علاوه بر آن بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیتهای اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاشهایی برای به کار گیری نظریه و روشهای جدید انجام گیرد».

سازمان بهره وری ملی ایران [۱۰](NIPO) :« بهره وری یک فرهنگ ، یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.»


[۱] – ابطحی ، حسن و کاظمی ، بابک ، (۱۳۷۶ ) ، ص ۳

[۲] – حسین زاده ، علی ، (۱۳۸۰) ، ص ۱۲

[۳] – همان ، ص ۱۳

[۴] -این مدلها و شاخصها از پایان نامه علی حسین زاده اقتباس شده است . صص۱۶-۱۳

[۵] – Organization for European Coopreation

۱ – International Labor Organization

۲ – Japan Productivity Center

۳ – Asion Productivity Organization

۴ – European Productivity Agency.

۱- National Iran Productivity Organization